„Siła w nas”- socjoterapia na Bielanach

W naszym Ognisku już od października grupa młodszych wychowanków, wraz z ciocią Anią i ciocią Kasią, spotyka się regularnie na zajęciach socjoterapeutycznych.

Poprzez gry, zabawy i warsztaty trenuje właściwe zachowania społeczne. Zajęcia są świetną okazją do integracji, kształtowania umiejętności pracy w grupie oraz odreagowania napięć emocjonalnych. Uczestnicy mogą rozwijać swoje zainteresowania i lepiej poznać siebie- swoje mocne i słabe strony, a także pracować nad poczuciem własnej wartości. Podczas zajęć uczą się stawiać granice, przełamywać nieśmiałość, radzić sobie w sytuacjach stresowych, wyrażać emocje i uczucia w sposób akceptowalny społecznie.

Oprócz nauki na zajęciach nie brakuje dobrej zabawy. Jest dużo rysowania, wyklejania i zabaw ruchowych. Ciocie dbają, żeby nie było nudno, wymyślając coraz to nowe zadania.

Każde zajęcia mają zachowany właściwy porządek. Rozpoczynają się rundką wstępną, podczas której każdy może powiedzieć co mu leży na sercu, a kończą rytualnym okrzykiem.

Ciekawym doświadczeniem dla niektórych było tworzenie kontraktu, który podpisali wszyscy uczestnicy. Jego przestrzeganie jest czasami nie lada wyzwaniem.

Na każdych zajęciach uczestnicy mają możliwość zdobycia czterech plusów. 

Zajęcia socjoterapeutyczne to dla uczestników bardzo ciekawe doświadczenie. Ciężką pracę wynagradza nam wspaniała atmosfera i dobra zabawa.