„Słowa dają moc – o sztuce doceniania dziecka”

„Słowa dają moc – o sztuce doceniania dziecka”  – zajęcia dla rodziców małych dzieci. Organizator – Fundacja Dzieci Niczyje, w ramach projektu „Dobry Rodzic- Dobry Start”

2 czerwca 2015r., godz.10-12