„Słowo i dźwięk- czytam i rysuję”-warsztaty I dla dzieci -Ognisko Bielany

Już 8 maja Fundacja Sztuka Ciała zawita na Bielany! Tym razem zaprasza dzieci w wieku 7-10 lat na cykl warsztatów (cztery spotkania) „Słowo i obraz– czytam i rysuję”. Warsztaty mają na celu pobudzenie i rozwój zainteresowań plastyką oraz czytelnictwem.
Uczestnictwo w zajęciach czytelniczo-plastycznych to niesamowite doświadczenie edukacyjne. Zamiast siedzenia w ławkach dzieci będą miały moż­li­wość wzięcia udziału w inte­rak­tyw­nych zaję­ciach. Ideą projektu jest pokazanie, że obraz nie musi wykluczać słowa, a słowo nie ogranicza rozwoju zainteresowań plastycznych.
Zajęcia pobudzają wyobraźnię dziecka oraz doskonalą zdolności manualne – rysowanie, wycinanie, klejenie itp.; pozwalają również na kreatywne myślenie. Po przeczytaniu fragmentów książek dzieci będą w sposób artystyczny i twórczy prezentować ich treść. Podczas zajęć warsztatowicze będą mogli swobodnie marzyć i realizować nawet najbardziej abstrakcyjne pomysły.