Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Bemowo

O Nas

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo miasta stołecznego Warszawy jest jednostką organizacyjną Miasta Stołecznego Warszawy. Powstała w 1997 roku jako Ośrodek Rodziny Gminy Bemowo na wniosek ówczesnej Komisji Rodziny w celu zapewnienia mieszkańcom gminy profesjonalnej pomocy psychologicznej w trudnych sytuacjach rodzinnych takich jak: kryzysy rodzinne, konflikty małżeńskie, trudności z wychowywaniem dzieci, kłopoty związane z wchodzeniem w kolejny etap życia, doświadczeniami rozpadu relacji lub innego rodzaju strat.

Poradnia faktycznie swoją działalność rozpoczęła w marcu 1998 roku i ciągle rozwija się zarówno kadrowo, jak i merytorycznie.

Z psychoedukacją wiążemy przede wszystkim nadzieję na jej profilaktyczną funkcję. Stąd konsekwentnie od początku istnienia Poradni realizowany jest program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. W jego skład wchodzą zajęcia warsztatowe o różnej tematyce, pomagające w budowaniu bliskich relacji rodzic – dziecko. Pomagają one w nawiązywaniu i podtrzymywaniu więzi poprzez uczenie komunikacji skierowanej na zrozumienie i na spotkanie osób umożliwiające przeżycie bycia kochanym, potrzebnym i ważnym.

W naszej pracy psychoterapeutycznej integrujemy myślenie systemowe i psychoanalityczne, co umożliwia nam szersze widzenie relacji. Początkowo korzystaliśmy głównie z myślenia systemowego i systemowej szkoły terapii rodzin. Szukając głębszego rozumienia trudności emocjonalnych naszych pacjentów oraz relacji terapeutycznej, wzbogaciliśmy naszą pracę o myślenie psychoanalityczne. Zaowocowało to lepszym rozumieniem nieświadomych procesów w relacjach. Obecnie Poradnia oferuje długoterminową psychoterapię par i rodzin, którą każdorazowo poprzedza czterospotkaniowy proces konsultacyjny, prowadzony przez jednego terapeutę lub parę terapeutów. Na konsultacje można umówić się w Sekretariacie.

Aktualności

Aktualności

Więcej

Psychoterapia oraz warsztaty

Oferta

Więcej

Zespół Poradni

Obecnie zespół Poradni składa się z kierownika, dziewięciorga psychoterapeutów par i rodzin, mediatorki, sekretarki odpowiedzialnej za pierwszy kontakt i przyjmowanie zgłoszeń.

Zespół

Więcej

Zapisy na konsultacje indywidualne, konsultacje par i rodzin oraz na warsztaty przyjmujemy telefonicznie tel. 22 664 13 42, 22 664 08 49, 509 953 508 lub osobiście w godzinach pracy sekretariatu – od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 16:00

gen. T. Pełczyńskiego 28 E

9:00-16:00