Spotkajmy się

Spotkamy się na warszawskich cmentarzach, by wspólnie porządkować mogiły bohaterów niepodległościowych i zasłużonych działaczy.