Spotkanie z historią

Ognisko Praga zwiedzi ekspozycje o dawnej Warszawie w BUW-e.