Starówkowe „Ogniki” w Kamienicy Zagadek, starsi w centrum rozrywki „Ale Zebra”