„Świadome wybory” czyli ćwiczymy kompetencje społeczne

W tym roku czas zajęć socjoterapeutycznych poświęciliśmy między iinymi na rozmowy i pracę w zakresie podejmowania decyzji. Zastanawialiśmy się, kto ma na nas wpływ i na czym polega podejmowanie świadomych wyborów. Staraliśmy się wspólnie zrozumieć istotę zagrożeń płynących ze współczesnej cywilizacji, oraz próbowaliśmy przyjrzeć się, jaki wpływ na nasz organizm mają różnego rodzaju używki i jakie niosą one konsekwencje dla naszego życia. Wskazywaliśmy na korzyści płynące z wyboru pewnych postaw życiowych.

Na zajęciach uczestniczyliśmy w scenkach, gdzie mieliśmy za zadanie, postawić się w sytuacji osoby, która ma dylemat. Zobaczyliśmy jak trudno jest powiedzieć „nie”, gdy namawia nas ktoś dla nas ważny. Doświadczyliśmy, jak trudno jest nie ulec presji grupy. Rozwijaliśmy umiejętności radzenia sobie z napięciem i stresem oraz ćwiczyliśmy zachowania asertywne.

Mieliśmy okazję do rozstrzygania – w bezpiecznych warunkach – pojawiających się dylematów oraz uczenia się wyrażania własnych opinii i poglądów oraz konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. Budowaliśmy i wzmacnialiśmy pozytywny obraz własnej osoby. Zajęcia miały formę warsztatową podczas, których wykorzystywane były różne ćwiczenia aktywizujące – gry, burze mózgów, dramy, scenki, praca w podgrupach.
Mamy nadzieję, że dzięki zajęciom nasze zbliżające się wakacje będą udane i bezpieczne.