Świadome wybory

My, starsi o rok prażanie nie zwalniamy tempa. Żegnamy miniony rok w poczuciu, że wykonaliśmy solidną pracę na rzecz własnego rozwoju i relacji z innymi. Dlatego też, z chęcią bierzemy udział w zajęciach socjoterapeutycznych, które kontynujemy od ubiegłego roku. Spotykamy się w środy i czwartki, żeby powiedzieć o ważnych dla nas sprawach, wyrazić własną opinię na dany temat, pomóc sobie wzajemnie w rozwiązaniu problemów, usłyszeć komunikaty od grupy, a przede wszystkim porozmawiać i pobyć ze sobą.

Jesteśmy już nastolatkami, więc zależy nam na tym, żeby być zauważalni i ważni dla rówieśników. Jednak nie za wszelką cenę np. podejmowania ryzykownych zachowań. Uczestniczenie w realizacji programu profilaktyczno-wychowawczego pn. „Świadome wybory” ma nam przede wszystkim pomóc w podejmowaniu dobrych dla nas samych decyzji.