ADHD… i co dalej? Praca z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową – warsztat dla wychowawców z placówek wsparcia dziennego, 8-9 czerwca 2019 r.

ADHD… i co dalej? Praca z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową – warsztat dla wychowawców z placówek wsparcia dziennego, 8-9 czerwca 2019 r.

Termin warsztatu: 8-9 czerwca 2019 r.; godz. 09.00 – 17.00 

Lokalizacja: Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, Ognisko Grochów ul. Rębkowska 1

Liczba wolnych miejsc: 16 miejsc 

Adresaci szkolenia: pracownicy placówek wsparcia dziennego m.st. Warszawy pracujący z dziećmi i młodzieżą

Cele szkolenia:

 • Podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej zespołu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)
 • Nabycie podstawowych umiejętności odróżniania ADHD od innych trudności i zaburzeń
 • Poznanie zasad pracy z dzieckiem z ADHD
 • Poznanie podstawowych metod niezbędnych do pracy z dziećmi z ADHD
 • Nabycie umiejętności posługiwania się konkretnymi technikami prezentowanymi w trakcie

zajęć

Wymagania:

 • Od uczestnika:
  wykształcenie wyższe;
  • aktualne zatrudnienie w placówce wsparcia dziennego;
  • wysoka motywacja do podnoszenia kwalifikacji i udziału w zajęciach;
 • rejestracja w systemie i wybór tej nagrody w programie Miasto Korzyści przez placówkę zatrudniającą uczestnika
 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez kierownika placówki 

https://forms.gle/zKoda2tv3K3uAo8z9

Certyfikat: zaświadczenie o ukończeniu kursu

Prowadząca: Anna Gutenberg-Piela 

Psycholog, psychodiagnosta, mediator, trener umiejętności społecznych. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Specjalizuje się w diagnozie zespołu nadpobudliwości psychoruchowej i w budowaniu systemów opieki w tym zakresie.  Posiada piętnastoletnie doświadczenie w powadzeniu indywidualnej terapii dzieci z ADHD oraz warsztatów dla rodziców i nauczycieli. 

Wieloletnie doświadczenie w zakresie diagnozy dzieci i młodzieży z trudnościami emocjonalnymi i interpersonalnymi, z zachowaniami opozycyjno-buntowniczymi i tikami zdobywała w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie. 

Posiada doświadczenie w pracy z rodziną w sytuacji okołorozwodowej i kryzysowej nabywane, między innymi pełniąc funkcje kuratora sądowego, w Ośrodku Kuratorskim w Warszawie.  

W pracy posługuje się głównie metodami aktywnymi oraz technikami terapeutycznymi z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej oraz terapii akceptacji i zaangażowania (ACT).