Akademia Socjoterapii- edycja II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie rekrutacyjne 1/15/06/2016

1. Nazwa szkolenia: Akademia Socjoterapii – kurs dla wychowawców pwd

2. Adresaci: Kadra placówek wsparcia dziennego, które posiadają zezwolenie na działalność z terenu m.st. Warszawy.

3. Cel szkolenia: Nabycie umiejętności pracy z grupą, konstruowania i realizacji projektów socjoterapeutycznych oraz praca nad własnym funkcjonowaniem interpersonalnym.

4. Wymagania:

  • wykształcenie wyższe;
  • aktualne zatrudnienie w posiadającej zezwolenie na działalność placówce wsparcia dziennego na terenie m.st. Warszawy;
  • wysoka motywacja do podnoszenia kwalifikacji i udziału z zajęciach;  
  • gotowość przystąpienia placówki wsparcie dziennego do systemu lojalnościowego „Miasto Korzyści”. Więcej informacji o systemie lojalnościowym „Miasto Korzyści” [KLIK]

5. Poziom trudności (w skali I-VI): V

6. Certyfikat: Zaświadczenie o ukończeniu kursu.

7. Prowadzący:

  • Mgr Teresa Worobiej –  socjoterapeutka, trenerka treningu i warsztatu psychologicznego – II stopień PTP; terapeutka TSR, superwizorka Grupy Trop; coach, absolwentka rocznego kursu NVC (porozumiewania się bez przemocy).
  • Mgr Magdalena Stankiewicz – pedagog, absolwentka Szkoły dla rodziców i wychowawców, przez sześć lat prowadziła świetlicę w szkole w Mysiadle; trenerka warsztatu grupowego; absolwentka rocznego kursu NVC ( porozumiewania się bez przemocy).
  • Mgr Natalia Wawrzewska – coach i trenerka warsztatu psychologicznego; absolwentka pierwszej w Polsce edycji  podyplomowych studiów   coachingowych, prowadzonych przez  SWPS i Laboratorium Psychoedukacji. Doświadczenie zawodowe w korporacjach, instytucjach państwowych i jako freelancerka.
  • Mgr Anna Szewczyk – socjoterapeutka, pedagog szkolny, współpracownik Szkoły Aktorskiej im. H.J. Machulskich.
  • Mgr Bożena Dzwonkowska – socjoterapeutka, trenerka PTP I stopnia.

8. Lokalizacja: Zajęcia będą odbywały się na terenie m.st. Warszawy a w szczególności w budynkach przy ul. Starej 4 (WCIES i CWR RW).

9. Zgłoszenia: formularz rejestracyjny dostępny jest pod adresem bit.ly/ZapisyASII w terminie do 31 lipca 2016. Po wypełnieniu formularza należy przesłać oświadczenie o braku przeciwskazań do udziału w szkoleniu (leczenie psychiatryczne).

Przykładowy tekst: Oświadczam, że ja niżej podpisany / podpisana nie korzystam z leczenia psychiatrycznego, a tym samym nie posiadam przeciwwskazań do mojego udziału w II edycji Akademii Socjoterapii.

10. Informacje dodatkowe:

  • Warunkiem uniemożliwiającym udział w kursie jest aktualne korzystanie z leczenia psychiatrycznego.