AKADEMIA WYCHOWAWCY PWD (32 H) – warsztat dla wychowawców z placówek wsparcia dziennego

Terminy warsztatów: terminy zmienione, nowe już wktótce!

 

Lokalizacja: Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” (dokładne miejsce będzie podane osobom zakwalifikowanym)

Liczba wolnych miejsc: 16 miejsc 

Adresaci szkolenia:

Program adresowany jest do kadry pedagogicznej warszawskich placówek wsparcia dziennego (ognisk wychowawczych, świetlic, klubów):

 • osób przygotowujących się / rozpoczynających pracę w roli wychowawcy (niezależnie od stażu pracy),
 • osób już pracujących w PWD, które chcą zwiększyć swoją wiedzę i umiejętności

Celem Akademii jest wsparcie wychowawców oraz całych placówek poprzez zintegrowany program wprowadzający do systemu pracy w PWD.

Osoby uczestniczące w zajęciach dowiedzą się:

 • Podstawy prawne funkcjonowania PWD, zakres odpowiedzialności prawnej wychowawcy;
 • Praca z dzieckiem w placówce- przegląd form pracy, cele pracy, rytm i planowanie pracy wychowawczej z dziećmi
 • Placówka w systemie pomocy na terenie Warszawy – o podstawach współpracy oraz elementach systemu,
 • Dokumentacja i ewaluacja pracy – podstawowe obowiązki dot. prowadzonej dokumentacji w
 • PWD, wprowadzenie do platformy STATISTICO, wprowadzenie w narzędzie diagnostyczno -ewaluacyjne
 • Praca z rodziną w ramach PWD – zakres, możliwe formy

Wymagania:

 • Od uczestnika:
  wykształcenie wyższe;
  • aktualne zatrudnienie w placówce wsparcia dziennego;
  • wysoka motywacja do podnoszenia kwalifikacji i udziału w zajęciach;

Uwaga! Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się przed szkoleniem z materiałami dotyczącymi aspektów prawnych. Materiały zostaną przesłane pocztą elektroniczną.

 • rejestracja w systemie i wybór tej nagrody w programie Miasto Korzyści przez placówkę zatrudniającą uczestnika
 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez kierownika placówki 

https://forms.gle/9aqABhyjYat1KceV9

Warunek zaliczenia kursu: Udział w przynajmniej 90% zajęć dydaktycznych (29 godzin/32)

Certyfikat: zaświadczenie o ukończeniu kursu

Szczegółowy program Akademii:            

 

 

 

I zjazd – 28 -29 września

PRACA Z DZIECKIEM W PWD: Specyfika pracy w Placówce Wsparcia Dziennego. Cele pracy z dzieckiem, przegląd rozmaitych form pracy (socjoterapia i społeczność, system motywacyjny, projekty młodzieżowe, streetworking w PWD,  inne formy pracy).
Podstawowe narzędzia w pracy z dzieckiem oraz omówienie cyklu pracy z dzieckiem (ustalanie celów, dobór narzędzi, podsumowanie pracy). 

 

 

 

 

 

PRZEPISY PRAWNE W PWD:Umocowanie prawne pracy PWD, przepisy w praktyce (organizacja wycieczki, odpowiedzialność wychowawcy, podstawy RODO), procedury interwencji 

 

 

 

 

II zjazd – 12-13 października

PRACA Z DZIECKIEM: Trzy OBSZARY PRACY w PWD: praca z dzieckiem, rodziną i środowiskiem.
Codzienny rytm pracy w placówce a praca wychowawcza.
Superwizja – czym jest i jak z niej można korzystać. 
Planowanie zajęć w placówce. 

 

 

 

 

PRACA W SYSTEMIE LSW: Cele pracy w ramach lokalnych systemów wsparcia, przedstawienie systemu pomocy (instytucjonalnego oraz organizacji pozarządowych) na terenie m. st. Warszawy. 

 

 

 

 

PRACA Z RODZINĄ: Zakres pracy z rodziną w ramach PWD. Ustalanie celów na pracę. 
Czym różni się bycie z rodziną w kontakcie od systematycznej pracy z rodziną. Cele czym jest planowa praca z rodziną

 

 

 

 

DOKUMENTACJA W PWD: Cele prowadzenia dokumentacji w PWD.
Obowiązki związane z prowadzeniem dokumentacji.
Ćwiczenia praktyczne na platformie Statistico
Ewaluacja pracy PWD: wprowadzenie w narzędzie diagnostyczno-ewaluacyjne, inne formy ewaluacji, znaczenie diagnozy w pracy.