Dialog motywujący – szkolenie dla wychowawców z placówek wsparcia dziennego

Dialog motywujący

Warsztat przybliża zasady, pojęcia i umiejętności związane z dialogiem motywującym – skutecznym sposobem pracy nad wydobywaniem i wzmacnianiem wewnętrznej motywacji do zmiany. Dialog motywujący jest metodą zyskującą coraz większą popularność w takich obszarach jak terapia uzależnień, opieka zdrowotna, pomoc społeczna, edukacja, czy psychoterapia, a jej skuteczność potwierdzają liczne badania. W Polsce rekomendują ją m.in. takie instytucje, jak PARPA, czy Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Uczestnicy warsztatu poznają podstawy DM oraz będą mogli odnieść je do specyfiki własnej pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzicami. Szkolenie prowadzone jest metodami aktywnymi, z dużą ilością ćwiczeń praktycznych. 

Termin 2-dniowego szkolenia: 1 i 2 grudnia 2018, godz. 10.00-18.00

Lokalizacja: Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” Ognisko Muranów, ul. Dzielna 17a lok. 15

Liczba wolnych miejsc: 16

Adresaci szkolenia: pracownicy placówek wsparcia dziennego m.st. Warszawy pracujący z dziećmi i młodzieżą

Cele szkolenia:

 • Zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami dialogu motywującego.
 • Pogłębienie rozumienia klienta – dziecka, młodego człowieka, rodzica.
 • Dostarczenie skutecznych narzędzi do pracy nad zmianą, również z klientami spostrzeganymi jako „trudni”.  

 

Wymagania:

 • Od uczestnika: 
  • wykształcenie wyższe;
  • aktualne zatrudnienie w placówce wsparcia dziennego;
  • wysoka motywacja do podnoszenia kwalifikacji i udziału w zajęciach;
 • rejestracja w systemie i wybór tej nagrody w programie Miasto Korzyści przez placówkę zatrudniającą uczestnika 
  • wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez kierownika placówki  

  https://goo.gl/forms/KrCLFn8qLlkUWN2P2

  • wypełnienie krótkiej ankiety przez uczestnika w celu badania potrzeb szkoleniowych (link do ankiety zostanie przesłany bezpośrednio do uczestników szkolenia)

   

  Certyfikat: zaświadczenie o ukończeniu kursu

  Prowadząca: 

  Aleksandra Wilkin-Day – psycholog, psychoterapeutka, certyfikowana terapeutka motywująca Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej, członkini MINT – Międzynarodowego Stowarzyszenia Trenerów Dialogu Motywującego. Ma ponad 15-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, tworzeniu i koordynowaniu projektów społecznych oraz prowadzeniu warsztatów i szkoleń dla różnych grup odbiorców.