Docenianie i aktywna komunikacja jako klucz do motywacji (7 h) – warsztat dla kadry pwd, Ola Chodasz

 

Termin warsztatu: 9 grudnia (poniedziałek) 2019 r.; godz. 09.00 – 17.00 

Lokalizacja: WCIES, ul. Stara 4

Liczba wolnych miejsc: 16 miejsc 

Adresaci szkolenia: pracownicy placówek wsparcia dziennego m.st. Warszawy pracujący z dziećmi i młodzieżą. Warsztat adresowany jest do wszystkich, którzy są zainteresowani doświadczaniem i rozwojem oraz poznawaniem angażujących narzędzi pracy z grupami. Zdolności aktorskie oraz zainteresowanie teatrem nie przeszkadzają, ale nie są potrzebne. Na udziale w warsztacie skorzystają zarówno osoby, które miały wcześniej kontakt z dramą jak i takie, które nie wiedzą czym drama jest.

Cele warsztatu: uzupełnienie wiedzy wiedzą, doświadczenia i inspiracji do własnego rozwoju zawodowego i osobistego w zakresie aktywnej komunikacji oraz zdobycie narzędzi angażowania dzieci i młodzieży w uczenie się przez doświadczenie.

Ramowy program:

Warsztat będzie angażował na poziomie ciała, serca i umysłu. Będzie czasem zabawy, rozwijania się w słuchaniu i ekspresji. Czasem na komunikację werbalną i niewerbalną. Będzie sięgał do gier i ćwiczeń, jakie prowadząca stosuje w warsztatach rozwijających kompetencje społeczne i budujących zespoły, możliwych do wykorzystania przez uczestników zarówno w pracy z dziećmi i młodzieżą, jak i dorosłymi.

W programie:

 • Krótka rozgrzewka i wprowadzenie do pracy warsztatowej, w tym metodą dramy (będą elementy ruchowe, a więc warto mieć komfortowy strój i obuwie);
 • Ćwiczenia na otwartość, bycie tu i teraz oraz wychodzenie poza schematy, odkrywanie i wzmacnianie mocnych stron, aktywne słuchanie i docenianie – doświadczanie, omawianie poruszanych zagadnień oraz wykorzystanych narzędzi dramowych (techniki takie jak obraz, rzeźba, elementy Playback Theatre), pracy z metaforami i storytellingu;
 • Facylitowana rozmowa o doświadczeniach z warsztatu i zastosowanych narzędziach oraz możliwościach ich wykorzystania w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Wymagania:

 • Od uczestnika:
  wykształcenie wyższe;
  • aktualne zatrudnienie w placówce wsparcia dziennego;
  • wysoka motywacja do podnoszenia kwalifikacji i udziału w zajęciach;
 • rejestracja w systemie i wybór tej nagrody w programie Miasto Korzyści przez placówkę zatrudniającą uczestnika
 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez kierownika placówki 
  https://forms.gle/12miVNEw2E5FvcHa8

Certyfikat: zaświadczenie o ukończeniu kursu

Prowadząca:

Ola Chodasz- Jest trenerką i facylitatorką oraz superwizorką metody dramy. Do prowadzonych warsztatów, debat i antykonferencji wnosi energię, ruch i radość. Dba, by były źródłem inspiracji do rozwoju i działania. Tworzy przestrzeń, w której jest miejsce na różnorodne interakcje i przeżywanie. Stawia na nowe w Polsce, angażujące metody. Wykorzystuje m.in. dramę, storytelling, pracę z ciałem i Open Space Technology. Specjalizuje się w integracji zespołów i społeczności, komunikacji, współpracy, mocnych stronach, motywacji i pewności siebie. Współpracuje zarówno z biznesem jak i samorządami, szkołami i organizacjami pozarządowymi. Prowadzi Fundację Rozwoju „Dobre Życie” (www.dobrezycie.org).

Kształciła się m.in. na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji (Uniwersytet Warszawski) i na Wydziale Dramy (Uniwersytet w Exeter) oraz na licznych kursach i warsztatach z zaawansowanych metod pracy z ludźmi. Posiada rekomendacje trzech instytucji certyfikujących trenerów. Od kilkunastu lat uczy metody dramy, dzieląc się narzędziami, entuzjazmem i wspierając trenerów, coachów i nauczycieli w jej wykorzystaniu, o czym pisze na stronie www.ola.chodasz.pl i www.facebook.com/AppliedDramaOpenSpaceTechnology/