II Konferencja Naukowa Terapii Rodzin

program konferencji informacje o prelegentach warsztaty
 

 RODZINY I ZESPOŁY

Podczas II Konferencji Naukowej Terapii Rodzin – Rodziny i Zespoły specjaliści rozważali różne merytoryczne dylematy związane z psychoterapią rodzin. Próba odpowiedzi na pytanie z ubiegłorocznej konferencji: „Gdzie jest terapia rodzin dzisiaj?” doprowadziła nas do tematu tegorocznego wydarzenia, gdzie w centralnym miejscu oprócz rodziny został postawiony zespół.

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”
Robert Kadej

Ośrodek Kontrakt
Hanna Pinkowska-Zielińska
Anna Starska Dziubińska

Sekcja Naukowa Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Magdalena Grubich
Artur Kulig
Maciej Żurek

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
Cezary Żechowski
Anna Wójcik-Zdyb 

 

 


PROGRAM KONFERENCJI

 

24 maja

 

 

 

17:15 – 17:30 

Przerwa

 

 

Praca w trzech grupach, polegająca na ułożeniu opowieści, która zaczyna się od słów:

  • „Był sobie zespół…”
  • „Była sobie rodzina…”
  • „Była sobie grupa…”

 

 

25 maja

 

 

 

 

12:30 – 14:00 

Lunch przygotowany przez Fundację Wędrowne Kobiety

 

14:00 – 16:00

Praca w grupie Balinta w terapii rodzin i par – Artur Kulig
Terapia rodzin dziś i jutro. Jak wspierać terapeutę rodzinnego? Czego potrzebuje terapeuta rodzinny? – Magdalena Grubich, Maciej Żurek
Drużyna Myślenia – pomieszczająca funkcja zespołu terapeutycznego w pracy z rodziną – Marcelina Cież, Magdalena Kosicka, Anna Stasiowska, Maria Wolak-Chmiel, Anna Wójcik-ZdybPatrycja Wudniak
Skoncentrowany na Emocjach Trening Umiejętności dla rodziców (EFST-P) – Aleksandra Januszewicz
Psychoanalityczna praca z rodziną z problemem anoreksji. Warsztat z materiałem klinicznym – Zespół Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Bemowo Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”

 

16:00 – 16:15

Przerwa

 

16:15 – 16:45 

Podsumowanie

 

INFORMACJE O PRELEGENTACH

Dr Cheryl Aubie

 


Jest psychologiem zarejestrowanym w Nowej Szkocji od 2007 roku. Ukończyła studia magisterskie i doktoranckie z psychologii klinicznej na Uniwersytecie w Windsorze. Dr Aubie pomaga dorosłym z trudnościami emocjonalnymi, którzy zmagają się z lękami i depresją, stresem związanym z wydarzeniami życiowymi i zmianami oraz trudnościami w relacjach. Doktor Cheryl Aubie specjalizuje się w pracy z rodzicami, których dzieci mierzą się z różnorodnymi trudnościami emocjonalnymi i behawioralnymi. Zajmuje się również psychoterpaią osób dorosłych z zaburzeniami odżywiania i problemami z obrazem ciała, stosując Skoncentrowaną na Emocjach Psychoterapię (Emotion Focused Therapy). Dr Aubie jest przeszkolona w zakresie kilku metod psychoterapeutycznych, w tym terapii Skoncentrowanej na Emocjach (EFT), Skoncentrowanym na Emocjach Treningu dla Rodziców (EFST-P), terapii grupowej i wywiadu motywującego. Oprócz terapii indywidualnej dr Aubie oferuje Skoncentrowany na Emocjach Trening Umiejętności (EFST) dla rodziców i opiekunów osób zmagających się z problemami psychicznymi, takimi jak stany lękowe, depresja, używanie substancji psychoaktywnych i zaburzenia odżywiania, niezależnie od ich wieku. Superwizje i szkoli w zakresie EFST-P dla klinicystów, którzy chcą dowiedzieć się, jak wspierać rodziców. Pracuje także w Centrum Zdrowia Psychologicznego w Dalhousie i jest adiunktem na Wydziale Psychiatrii Uniwersytetu Dalhousie oraz jest współpracownikiem klinicznym na Wydziale Psychologii i Neuronauki Uniwersytetu Dalhousie.

Krzysztof Błażejewski


Psycholog, trener umiejętności psychologicznych, certyfikowany psychoterapeuta w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenia Intra. Doświadczenie kliniczne zdobywał podczas kilkuletniej pracy w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, gdzie pracował na oddziałach ogólnopsychiatrycznych oraz psychoterapeutycznych. Aktualnie prowadzi swoją prywatną praktykę psychoterapeutyczną, w ramach której pracuje z rodzicami, młodzieżą (od 9 r.ż), parami oraz osobami dorosłymi.

 

Marcelina Cież

Psycholożka, interwentka kryzysowa, socjoterapeutka oraz psychoterapeutka szkoląca się w nurcie systemowo-psychodynamicznym. Obecnie jej praca ukierunkowana jest na terapię rodzin oraz psychoterapię dzieci i młodzieży.

 

Melania Dominiak


Pedagożka, suicydolożka, terapeutka środowiskowa, psychoterapeutka w trakcie szkolenia. Odczuwa wdzięczność za możliwość  bycia kierownikiem do spraw merytorycznych Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej Obudź Jutro w Zgierzu.  Praca w zespole w Podejściu Otwartego Dialogu przyświeca wizji tego niepowtarzalnego miejsca, a szacunek do siebie, kolegów i koleżanek zespołu, pacjentów jest tak samo ważny. Pracuje z dziećmi i młodzieżą doświadczającą kryzysów suicydalnych, trudności emocjonalnych, opuszczających oddziały psychiatryczne. Edukatorka w temacie zdrowia psychicznego, z wieloletnim doświadczeniem w pracy w placówkach oświatowych, szczególnie socjoterapeutycznych. Poszukująca narzędzi i metod do towarzyszenia w kryzysach, trudnych momentach życia, w przeżyciach żałoby. Pracuje nie tylko w gabinecie, ale z dużą uważnością na pacjenta poszukuje dostosowanych do jego potrzeb różnych przestrzeni społecznych w tym teatrów, parków, bibliotek.

 

Anna Dziubińska-Starska


Psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka-aplikantka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Nauczycielka psychoterapii. Prowadzi superwizje grup i zespołów terapeutycznych. Pracuje w podejściu systemowo-analitycznym z młodzieżą, parami i rodzinami w Ośrodku Kontrakt w Warszawie. Współzałożycielka Fundacji Rozwoju Myśli Psychoterapeutycznej. Zainteresowana tematem rozwoju tożsamości na różnych etapach życia, neuroróżnorodnością oraz wspieraniem i rozwijaniem zespołów w instytucjach zajmujących się pomaganiem i uczeniem. 

 

Magdalena Grubich


Pedagożka, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz European Association for Psychotherapy,superwizorka-aplikantka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, seksulożka. Członkini  zarządu Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku, nauczycielka psychoterapii. Prowadzi psychoterapię par i rodzin, psychoterapię zaburzeń seksualnych. 

 

Filip Jach


Socjoterapeuta, pedagog społeczny, coach, youth worker. Praktyk podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach. Do niedawna koordynator hostelu dla młodzieży wychodzącej z kryzysu zdrowia psychicznego, działającego w ramach Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Wolskim. 

 

Aleksandra Januszewicz


Socjolożka rodziny, psychoterapeutka, trenerka treningu i warsztatu psychologicznego, edukatorka Pozytywnej Dyscypliny dla Rodziców oraz edukatorka Wczesnego Dzieciństwa (Positive Discipline Association). Na co dzień pracuje z parami (w podejściu EFTC – Emotion Focused Therapy for Couple) i rodzinami (w podejściu EFST-  Emotion Focused Skills Training for Parents ) w Ośrodku Szkoleniowo-Terapeutycznym INTRA dla Dzieci i Młodzieży oraz z osobami dorosłymi w Centrum Terapii i Psychoedukacji CeTeP. Prowadzi warsztaty rozwojowe, antystresowe i komunikacyjne dla pracowników administracji państwowej, pozarządowej i biznesu

 

Barbara Józefik

Prof. dr hab., specjalistka psycholożka kliniczna, certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, psychoterapeutka European Association for Psychotherapy. Kieruje Pracownią Psychologii i Psychoterapii Systemowej Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM. Przez wiele lat  prowadziła Ambulatorium Terapii Rodzin Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Zainteresowania badawcze: psychoterapia i terapia rodzin, problematyka zaburzeń odżywiania, kulturowe i rodzinne konteksty konstruowania tożsamości indywidualnej i narodowej, problematyka gender, zjawiska w przebiegu procesu psychoterapiiAutorka i współautorka ponad 100 publikacji, w tym prac monograficznych. Członkini międzynarodowych towarzystw. m.in. American Family Therapy Academy i European Family Therapy Association, organizatorka wielu konferencji naukowych, współzałożycielka Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP i  jej była przewodnicząca, członkini Zarządu Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP, była przewodnicząca Rady Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Prof. Marii Orwid, założycielka Fundacji KONTEKST na rzecz Rozwoju Psychoterapii w tym Terapii Rodzin. Kierowniczka m.in. szkolenia specjalistycznego w zakresie systemowej terapii rodzin. Współautorka i kierowniczka szkolenia całościowego przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty prowadzonego w ramach Fundacji Krakowskiej Katedry Psychiatrii im. J.J. Haubenstocków a od 2018 w ramach Fundacji KONTEKST na rzecz Psychoterapii i Terapii Rodzin. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej, dydaktycznej i badawczej.

 

Magdalena Kosicka


Psycholożka, psychoterapeutka, ukończyła czteroletnie całościowe szkolenie psychoterapeutyczne z zakresu terapii par i rodzin oraz psychoterapii dorosłych i dzieci w Studium Terapii Rodzin Stowarzyszenia OPTA w Warszawie. Obecnie w trakcie szkolenia w psychoanalitycznie zorientowanej psychoterapii indywidualnej i grupowej w Instytucie Analizy Grupowej „RASZTÓW”. Na co dzień pracuje w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Wolskim w Warszawie, gdzie prowadzi terapię rodzin oraz psychoterapię indywidualną.

 

Artur Kulig


Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor SNP i SNTR PTP, certyfikowany lider grup Balinta, certyfikowany psychoterapeuta ISPPM, I-GTH oraz EAP. Od 24 lat zajmuje się psychoterapią indywidualną, grupową oraz terapią rodzin i par. Współpracował m.in. z dziennymi oddziałami leczenia nerwic, oddziałami psychiatrycznymi na terenie Śląska. W latach 2019 – 22 kierował pracą Oddziału Dziennego Leczenia Nerwic w  Rybniku a w latach 2004 – 09 był dyrektorem PPP w Gliwicach. Jego doświadczenie dydaktyczne obejmują współpracę m.in. z Gliwicką Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości oraz Śląską Szkołą Psychoterapii. Prowadzi również zajęcia w innych szkołach psychoterapii akredytowanych przez SNP i SNTR PTP. Obecnie prowadzi prywatną praktykę na Śląsku.

 

Hanna Pinkowska-Zielińska


Certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W 2004 r. założyła Ośrodek Terapeutyczno-Szkoleniowy Kontrakt, którym kieruje do chwili obecnej. W ramach praktyki terapeutycznej prowadzi psychoterapię par, rodzin oraz indywidualną. Zajmuje się również prowadzeniem superwizji indywidualnej i grupowej oraz seminariów dla psychoterapeutów pracujących z parami, rodzinami oraz superwizorów aplikantów. Jest współredaktorką podręczników z zakresu diagnozy do psychoterapii par.

 

Jarosław Serdakowski


Kierownik Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Bemowo. Tworzył Specjalistyczną Poradnię Rodzinną Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w oparciu o doświadczenie Kliniki Tavistock z Londynu w pracy z parami i rodzinami opartej na teorii relacji z obiektem.  Prowadził Poradnię  jako dyrektor-psychoterapeuta od początku tj. od 1997  do  2023 roku.  W 2023 roku  Dzielnicowa Poradnia została wcielona do Centrum Wspierania Rodzin ,,Rodzinna Warszawa’’ i został kierownikiem SPR Bemowo. Jest psychoterapeutą i superwizorem Sekcji Psychoterapii Par i Rodzin Polskiego Towarzystwa psychoterapii Psychoanalitycznej. Był współzałożycielem i pierwszym Prezesem Sekcji Psychoterapii Par i Rodzin PTPP. Ukończył studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie oraz studia podyplomowe z Organizacji Pomocy Społecznej na Uniwersytecie Warszawskim. Odbył również czteroletnie podyplomowe szkolenie w analizie grupowej prowadzone przez Instytut Analizy Grupowej Rasztów, trzyletnie szkolenie z psychoterapii rodzinnej w podejściu systemowym w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie oraz czteroletni podyplomowy kurs psychoterapii indywidualnej w podejściu psychoanalitycznym w Studium Psychoterapii Analitycznej w Warszawie. Prowadzi konsultacje i psychoterapię par i rodzin.

 

Anna Stasiowska


Psycholożka oraz psychoterapeutka w trakcie szkolenia w nurcie systemowo-psychodynamicznym. Na co dzień pracuje indywidualnie z dziećmi i młodzieżą oraz współprowadzi w koterapii sesje rodzinne. 

 

Maria Wolak-Chmiel 


Psycholog i psychoterapeuta, certyfikowany analityk grupowy oraz B.A.S.E.® Mentor i B.A.S.E.® Group Leader. Zajmuje się psychoterapią indywidualną osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży; pracą z rodzinami z niemowlętami, również w diadzie rodzic-dziecko. Prowadzi analityczną psychoterapię grupową dla młodzieży i dorosłych oraz grupy dziecięce rozwijające empatię i wrażliwość metodą B.A.S.E.® Babywatching. Jest współzałożycielką Fundacji Inna Perspektywa, która działa na rzecz rozwoju empatii i wrażliwości u dzieci. Obecnie pracuje i współtworzy Ośrodek Psychoterapii DOBRA WIĘŹ.

 

Anna Wójcik-Zdyb


Dr n. hum. pedagog, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada Certyfikat Terapeuty Środowiskowego oraz Specjalisty Terapii Środowiskowej. Członek Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP. Aktualnie pracuje w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży–Specjalistyczna Poradnia TOGO w Warszawie oraz Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Wolskim w Warszawie, gdzie prowadzi terapię rodzin oraz psychoterapię indywidualną.

 

Patrycja Wudniak

Psycholożka, w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów. W pracy bliskie jest jej podejście zarówno analityczne jak i systemowe. Na co dzień pracuje z dziećmi, młodzieżą oraz rodzinami.

 

Maciej Żurek 

Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor-aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Ma ponad 25-letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej indywidualnej, grupowej, par i rodzin. Pracuje w Warszawie. 

 

 

WARSZTATY

Praca w grupie Balinta w terapii rodzin i par – Artur Kulig

Warsztat odwołuje się do formuły pracy balintowskiej, czyli pracy skoncentrowanej na refleksji nad relacjami w terapii rodzin i par. Uczestnicy warsztatu będą mieli możliwość poddawać refleksji sytuację prowadzonej przez siebie terapii oraz refleksji nad interakcją, która zachodzi pomiędzy uczestnikami terapii (relacje pomiędzy uczestnikami spotkania: rodziną, terapeutami). Ważne jest tu zrozumienie, co system wnosi w proces terapii i co wnosi terapeuta/ci, i jak na siebie wzajemnie oddziaływają w tym procesie oraz jakie to ma znaczenie, jaki ma na to wpływ na ten proces. Warsztat ma na celu zbliżenie się do zrozumienia nieświadomych motywów, potrzeb, intencji, fantazji tzn. analizę przeniesień i przeciwprzeniesień uczestników spotkania terapeutycznego. Analizujemy również procesy równoległe w terapii rodzin i par, choć niekoniecznie dosłownie jeden do jednego (grupa może być, ale nie musi, odzwierciedleniem procesów równoległych zachodzących w psychoterapii). Spotkanie ma charakter superwizji grupowej, więc zakłada aktywne uczestnictwo osób uczestniczących w warsztacie. Tylko taki rodzaj uczestnictwa może przynieść korzyść uczestnikom spotkania. W tej sesji warsztatowej możemy poddać refleksji grupowej tylko jeden proces psychoterapii.

Terapia rodzin dziś i jutro. Jak wspierać terapeutę rodzinnego? Czego potrzebuje terapeuta rodzinny? – Magdalena Grubich, Maciej Żurek

Celem warsztatu jest określenie zasobów i blokad jakie terapeuta rodzinny napotyka w swojej pracy, zarówno tych zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Autorzy warsztatu zapraszają do wspólnego namysłu nad złożonością i specyfiką pracy terapeuty rodzinnego, podkreślając jej odmienność od innych form pracy psychoterapeutycznej (indywidualnej, par, grupowej). Uczestnicy spotkania będą poszukiwać odpowiedzi na pytanie: czego potrzebuje terapeuta rodzinny? Efektem tych refleksji będzie sformułowanie i wypracowanie kierunków możliwego rozwoju i wspierania terapeutów rodzinnych w Polsce.

Drużyna Myślenia – pomieszczająca funkcja zespołu terapeutycznego w pracy z rodziną – Marcelina Cież, Magdalena Kosicka, Anna Stasiowska, Maria Wolak-Chmiel, Anna Wójcik-Zdyb, Patrycja Wudniak

Podczas warsztatu zostanie zaprezentowany materiał kliniczny przedstawiający długotrwały proces pracy z rodziną oraz procesy indywidualne dzieci. Terapeutom rodzinnym i indywidualnym towarzyszyć będą pozostali członkowie zespołu, niezaangażowani bezpośrednio w pracę z tą rodziną. Zaprosimy Państwa do wspólnego namysłu nad wartością funkcji zespołu w pomieszczaniu treści i przeżyć płynących z procesów terapeutycznych. Korzystając z perspektywy systemowej i psychoanalitycznej, przyjrzymy się znaczeniu możliwości kontaktowania się przez każdego członka zespołu z innym fragmentem przeżyć rodziny.

Skoncentrowany na Emocjach Trening Umiejętności dla rodziców (EFST-P) – Aleksandra Januszewicz

Skoncentrowany na Emocjach Trening Umiejętności dla rodziców (EFST-P) to doświadczeniowe podejście w pracy warsztatowej i indywidualnej z rodzicami, których dzieci doświadczają kryzysów z zakresu zdrowia psychicznego. Zakłada ono centralną rolę rodzica w leczeniu i zapobieganiu problemom ze zdrowiem psychicznym w rodzinach. Liczne badania kliniczne prowadzone w ostatnich latach dowiodły wysokiej skuteczności tej metody w redukowaniu poziomu trudności/ objawów psychopatologii u dzieci, których rodzice wzięli udział w tej formie oddziaływania. W trakcie warsztatu przedstawione będą podstawowe narzędzia metody oraz doświadczenia zespołu Poradni dla Dzieci i Młodzieży Intra, pracującego w tym podejściu. Praca zespołu na cotygodniowych interwizjach lub superwizjach opiera się na analizie przypadku i wymianie wiedzy pomiędzy terapeutą pracującym z dzieckiem a specjalistą wspierającym rodzinę, diadę rodzicielską lub rodzica objętego oddziaływaniem psychoterapeutycznym. Szczególnie w sytuacjach występowania kryzysu zdrowia psychicznego u dziecka, korzystanie ze zbiorowej mądrości i wsparcia specjalistów wielu dziedzin(psychoterapeutów dziecięcych i młodzieżowych, psychoterapeutów systemowych, pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów dziecięcych) pomaga w wypracowaniu najbardziej skutecznych planów terapeutycznych czy interwencji kryzysowych. Praca w zespole stanowi także ogromne wsparcie emocjonalne dla członków zespołu i skuteczną profilaktykę wypalania zawodowego.

Psychoanalityczna praca z rodziną z problemem anoreksji – warsztat z materiałem klinicznym – Zespół Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Bemowo Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”

Warsztat prowadzony przez zespół Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Bemowo skoncentrowany jest wokół materiału klinicznego opisującego prawie dwuletni proces psychoanalitycznej psychoterapii rodziny, która zgłosiła się do ośrodka z powodu anoreksji nastoletniej córki. Praca z rodziną odbywała się w koterapii, w settingu 1x w tygodniu. Uczestnicy będą mieli możliwość wspólnie z prowadzącymi omówić zamysł i technikę pracy. Przede wszystkim jednak będzie to okazja do wspólnego poczucia atmosfery, często pełnej przerażenia, smutku i żałoby, panującej w gabinecie i podzielenia się przeżyciami oraz myślami. Omówimy jakie znaczenie dla rodziny, procesu i prowadzących terapeutów ma praca w trzymającym (Winnicott) i kontenerującym (Bion) zespole.