Jak dziecko z Zespołem Aspergera postrzega świat?- warsztat dla wychowawców z placówek wsparcia dziennego, 18 lub 19 maja 2019 r.

Jak dziecko z Zespołem Aspergera postrzega świat?- warsztat dla wychowawców z placówek wsparcia dziennego 

Termin warsztatu: 18 maja lub 19 maja 2019 r. ; godz. 09.00 – 16.30 

Lokalizacja: Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, Ognisko Muranów

Liczba wolnych miejsc: 36 miejsc 

Adresaci szkolenia: pracownicy placówek wsparcia dziennego m.st. Warszawy pracujący z dziećmi i młodzieżą

Cele szkolenia:

Celem warsztatów jest nabycie wiedzy i kształtowanie umiejętności radzenia sobie z wychowankami z Zespołem Aspergera 

Elementy programu warsztatu:

1. Jak przetrwać czas wolny w placówce wsparcia dziennego- ognisku wychowawczym  (przerwę)? Rola zaburzeń sensorycznych w dziwnych zachowaniach „Aspiego”
2. Dlaczego osoby z Z.A. nie są empatyczne? Deficyt Teorii umysłu. Ciekawe badania, przykłady z pracy terapeutycznej, filmy
3. Jak uporządkować myśli? – problemy poznawcze (myślenie przyczynowo – skutkowe, odczytywanie kontekstu, nadawanie znaczenia szczegółom)
4. Lęk w życiu osób z Z.A. Znaczenie strukturyzacji i wizualizacji w organizacji czasu i nauki
5. Komunikacja – problemy w nawiązaniu i podtrzymaniu dialogu, narracja, odczytywanie metafor
6. Ciągle myślę o tym samym – stereotypowe zainteresowania i rutyny, ich znaczenie w motywowaniu ucznia
7. Trudne zachowania (przyczyny, rola systemów motywacyjnych i konsekwencji) aspekty socjalne
8. Pomoce, z których warto skorzystać w  placówce wsparcia dziennego
 . 
 

Wymagania:

 • Od uczestnika:
  wykształcenie wyższe;
  • aktualne zatrudnienie w placówce wsparcia dziennego;
  • wysoka motywacja do podnoszenia kwalifikacji i udziału w zajęciach;
 • rejestracja w systemie i wybór tej nagrody w programie Miasto Korzyści przez placówkę zatrudniającą uczestnika
 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez kierownika placówki https://goo.gl/forms/2JemnQLJjGT9jp1E3

Certyfikat: zaświadczenie o ukończeniu kursu

Prowadząca:

mgr Beata Melaniuk

Psycholog, absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (specjalizacja: psychologia kliniczna), psychoterapeuta w trakcie czteroletniego szkolenia w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie diagnozy dzieci autystycznych, z Zespołem Aspergera, a także w diagnozowaniu trudności wychowawczych i szkolnych zdobyte w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci z Autyzmem w Warszawie oraz Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych. Prowadzi warsztaty dla dzieci i rodziców.

W pracy psychoterapeutycznej z młodzieżą i osobami dorosłymi zajmuje się:

 • depresją
 • zaburzeniami lękowymi (zespół lęku napadowego, fobia – agorafobia, fobia społeczna)
 • zaburzeniami psychosomatycznymi (np. hipochondria)
 • zespołem stresu pourazowego (PTSD)
 • Zespołem Aspergera.

Jest pod stałą superwizją certyfikowanych terapeutów poznawczo-behawioralnych.