Kurs Instruktora Turystyki Rowerowej – kurs dla wychowawców z placówek wsparcia dziennego, 10-11 października 2019 r.

 Kurs Instruktora Turystyki Rowerowej – kurs dla wychowawców z placówek wsparcia dziennego.

Kurs kierujemy do osób, które chcą organizować lub prowadzić wycieczki rowerowe, rajdy, wyprawy, happeningi.

NOWE ROZPORZĄDZENIE MEN Z DNIA 25.05.2018 ROKU DOT. TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA.

W przypadku imprez organizowanych przez jednostki edukacyjne takie jak szkoły, przedszkola i placówki, muszą one spełniać warunki nałożone przez NOWE Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25.05.2018 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. Warunki te muszą spełniać również podmioty współpracujące ze szkołami w tej dziedzinie. Przepisy te są następującej treści:

 • 4. 1. Krajoznawstwo i turystyka są organizowane w formie:

3) specjalistycznych wycieczek krajoznawczo-turystycznych, w których udział wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego, sprawnościowego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, a program wycieczki przewiduje intensywną aktywność turystyczną, fizyczną lub długodystansowość na szlakach turystycznych

 • 9. 1. Dyrektor szkoły wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki spośród pracowników pedagogicznych szkoły.
 1. W zależności od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki może być także osoba niebędąca pracownikiem pedagogicznym szkoły, wyznaczona przez dyrektora szkoły.
 2. W przypadku specjalistycznej wycieczki krajoznawczo-turystycznej, o której mowa w § 4 ust.

1 pkt 3, kierownik i opiekunowie wycieczki są obowiązani posiadać udokumentowane przygotowanie zapewniające bezpieczną realizację programu wycieczki.

Kurs Instruktora Turystyki Rowerowej jest udokumentowaniem przygotowania do prowadzenia takich wycieczek.

Termin kursu : 10-11 października 2019 r. (czwartek-piątek)

10 października- godz. 09.00 – 16.30

11 października- godz. 9.00-14.00

Lokalizacja: Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, Ognisko Grochów, ul. Rębkowska 1 (część teoretyczna kursu, 13 lipca)

Liczba wolnych miejsc: 25 miejsc 

Adresaci kursu: pracownicy placówek wsparcia dziennego m.st. Warszawy pracujący z dziećmi i młodzieżą

Program kursu:

DZIEŃ 01 | Czas trwania: 09:00 – 16:30

 • Turystyka rowerowa | Co to jest? Dlaczego jest ona tak fascynująca?
 • Prawo | przepisy związane z organizacją rowerowych imprez
 • Bezpieczeństwo | najważniejszy punkt imprezy
 • Organizacja | na co zwrócić uwagę, aby impreza była udana
 • Promocja | jak wypromować naszą wycieczkę
 • Krajoznawstwo | to co przyciąga uczestników
 • Szlaki rowerowe | jakie one są i w jaki sposób po nich się poruszać
 • Przewodnik rowerowy | specyfika pracy
 • Sytuacje awaryjne | co może się wydarzyć i jak sobie z tym poradzić
 • Mapa | czyli jak ją czytać

DZIEŃ 02 | Czas trwania: 09:00 – 14:00

 • Praktyka. Wykorzystanie zdobytej wiedzy podczas  wycieczki rowerowej, prowadzonej przez kursantów. Trasa wycieczki jest opracowywana przez kursantów dnia pierwszego. Tego dnia należy mieć ze sobą rower, kask etc.

 

UWAGA! Drugiego dnia kursu uczestnik musi mieć ze sobą:

 • swój rower
 • kask (zalecamy ze względu na treść szkolenia)
 • zdjęcie
 • zeszyt na notatki i długopis

Wymagania:

 • Od uczestnika:
  wykształcenie wyższe;
  • aktualne zatrudnienie w placówce wsparcia dziennego;
  • wysoka motywacja do podnoszenia kwalifikacji i udziału w zajęciach;
 • rejestracja w systemie i wybór tej nagrody w programie Miasto Korzyści przez placówkę zatrudniającą uczestnika
 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez kierownika placówki :https://forms.gle/WVxJRb54BU5f8vAF8

  Certyfikat: Każdy uczestnik kursu, który ukończy szkolenie otrzymuje legitymację Instruktora Turystyki Kwalifikowanej o specjalności Turystyka Rowerowa, zaświadczenie i certyfikat

  Wykonawca:

  Stowarzyszenie Travelling Inspiration

  Zielona 22B/30;32-500 Chrzanów