Laboratorium twórczego myślenia- 2-dniowy warsztat dla wychowawców placówek wsparcia dziennego 30-31 marca 2019 r.

Laboratorium twórczego myślenia- 2 -dniowy warsztat dla wychowawców z placówek wsparcia dziennego. 

Podczas dwudniowych warsztatów uczestnicy nauczą się korzystać z zasobów własnej wyobraźni i kreatywności. Poznają twórcze ćwiczenia i zabawy z których będą mogli czerpać pracując z wychowankami oraz nauczą się jak samodzielnie dostosowywać poznane ćwiczenia do wieku i potrzeb swoich podopiecznych.  
 

Termin 2-dniowego szkolenia: 30-31.03.2019 r.w  godz. 9.00-17.00

Lokalizacja: Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, Ognisko Grochów

Liczba wolnych miejsc: 16 miejsc 

Adresaci szkolenia: pracownicy placówek wsparcia dziennego m.st. Warszawy pracujący z dziećmi i młodzieżą

Cele szkolenia:

Celem warsztatów jest zachęcenie wychowawców do rozwijania i korzystania z własnej kreatywności, do zbudowania zaufania do swojej wyobraźni i twórczych umiejętności. Przekazanie im praktycznych narzędzi do twórczego spędzania czasu z wychowankami.
 

Elementy programu warsztatu:

 Zasady kreatywnego działania   
 Być kreatywnym – jak ćwiczyć twórcze myślenie żeby utrzymać się w formie 
 Techniki generowania pomysłów 
 Kreatywność na co dzień
 Twórczość w rozwiązywaniu problemów i pracy zespołu
 Jak poruszać się na przód czyli twórczość zamiast analizy
 Twórczość a rozwój osobisty: poznawczy, emocjonalny, społeczny
 Improwizacja (wolność, spontaniczność, kreatywność)
 Ruch i taniec w twórczej pracy i zabawie 
 

Wymagania:

  • Od uczestnika:
    wykształcenie wyższe;
    • aktualne zatrudnienie w placówce wsparcia dziennego;
    • wysoka motywacja do podnoszenia kwalifikacji i udziału w zajęciach;
  • rejestracja w systemie i wybór tej nagrody w programie Miasto Korzyści przez placówkę zatrudniającą uczestnika
  • wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez kierownika placówki https://goo.gl/forms/aTHzyNcEdpOc2OpZ2

Certyfikat: zaświadczenie o ukończeniu kursu

Prowadząca:

Sylwia Kalisz-Mróz 
reżyserka – scenarzystka – performerka – pedagog teatru 
Magister Sztuki na wydziale Performance Practices and Research w The Royal Central School of Speech and Drama (Uniwersytet w Londynie, Wielka Brytania).