Miasto Korzyści, edycja 2017: Akademia Samodzielności. Cykl 5 warsztatów dla kadry i wychowanków placówki wsparcia dziennego.

Terminy: indywidualnie wybór terminu szkolenia w programie Miasto Korzyści
Lokalizacja: w placówce, która zgłosiła się do Akademii Samodzielności
Adresaci szkolenia: pracownicy placówek wsparcia dziennego m.st. Warszawy pracujący z dziećmi i młodzieżą oraz dzieci z placówki
Liczba dostępnych szkoleń: 5
Zakres tematyczny:
Relacje z dorosłymi – agresja ze strony obcego człowieka (porwania, bycie śledzonym i wabienie w niewiadome miejsce, powoływanie się dorosłego na znajomość z rodzicami; analiza filmów, scenki, praca metodami aktywnymi, podstawowe elementy samoobrony 
Zachowania w sytuacjach skrajnych – radzenie sobie z lękiem i strachem irracjonalnym (np. przed ciemnością czy zwierzętami), radzenie sobie w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia (np. atak psa lub niedźwiedzia, ugryzienie osy, ukąszenie kleszcza, zatrzymania windy, gwałtownej burzy, pożaru w domu, pęknięcia lodu, na którym dziecko stoi)
Pierwsza pomoc – teoria i praktyka za zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej
Samodzielna wycieczka – pakowanie, przygotowania do wyjazdu (ubiór, potrzebne rzeczy), radzenie sobie w terenie
Elementy survivalu – ochrona organizmu przed wyziębieniem czy odwodnieniem, bezpieczne rozpalanie ognia, radzenie sobie w lesie (kierunki świata, zbudowanie miejsca na nocleg)
Bezpieczne używanie prądu – obsługa urządzeń elektronicznych w domu i poza domem
 
 
Cele szkolenia:
nabycie wiedzy i nauka technik związanych z radzeniem sobie w odpowiedzi na zagrożenie – w relacjach interpersonalnych (np. kontakt z obcymi, atak terrorystyczny), jak również w sytuacji katastrof naturalnych i cywilizacyjnych (np. klęski żywiołowe),
trening samodzielności dla wychowanków, a dla kadry zwiększenie arsenału technik pracy z dziećmi nad większą samodzielnością w życiu codziennym (np. zarządzanie własnym czasem, zgubienie się w mieście, zasłabnięcie dorosłej osoby w domu),
wzrost poczucia bezpieczeństwa wynikającego z wiedzy o istniejących zagrożeniach i jak sobie z nimi radzić,
nauka współpracy w grupie w sytuacjach stresowych i traumatycznych.
 Wymagania:
• rejestracja w systemie i wybór tej nagrody w programie Miasto Korzyści przez zgłaszającą się placówkę (nie dotyczy CWR RW)
• kontakt placówki z CWR RW w celu umówienia konkretów szkolenia (termin, miejsce i inne szczegóły organizacyjne)
Certyfikat: zaświadczenie dla placówki o ukończeniu kursu
 
Zapisy trwają do wyczerpania liczby dostępnych szkoleń.
 
Więcej o programie Miasto Korzyści dla PWD: http://centrumwspieraniarodzin.pl/miasto-korzysci
 
Prowadzący: instruktorzy specjaliści od poszczególnych tematów