Miasto Korzyści, edycja 2017: Profilaktyka uzależnień behawioralnych. Warsztat dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Terminy szkolenia do wyboru: 4 kwietnia (wt.), godz. 9:00-13:00 lub 25 kwietnia (wt.), godz. 9:00-13:00
Lokalizacja: Konsorcjum Wsparcie w Starcie, Centrum Młodych, ul. Inżynierska 1/79
Adresaci szkolenia: pracownicy placówek wsparcia dziennego m.st. Warszawy pracujący z dziećmi i młodzieżą
Cele szkolenia:
• zdobycie i pogłębienie wiedzy na temat specyfiki uzależnień behawioralnych: forma uzależnienia, kryteria diagnostyczne;
• wiedza na temat potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży oraz ich realizacji w kontekście uzależnień behawioralnych;
• informacje na temat czynników chroniących i ryzyka w odniesieniu do uzależnień behawioralnych;
• zapoznanie się z i dyskusja nad treścią programu profilaktycznego dla różnych grup wiekowych.
Wymagania:
• rejestracja w systemie i wybór tej nagrody w programie Miasto Korzyści przez placówkę zatrudniającą uczestnika (nie dotyczy pracowników CWR RW)
• zapisanie uczestnika na szkolenia przez kierownika placówki za zgodą organizacji prowadzącej za pomocą formularza zapisów
Certyfikat: zaświadczenie o ukończeniu kursu
 
Zapisy na pierwszy termin: do 29 marca 2017
Zapisy na drugi termin: do 19 kwietnia 2017
 
Więcej o programie Miasto Korzyści dla PWD: http://centrumwspieraniarodzin.pl/miasto-korzysci
 
Prowadząca:
Joanna Woźnicka-Wąsek: pedagog, koordynuje pracę placówek wsparcia dziennego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie opracowywania i wdrażania programów profilaktycznych adresowanych do dzieci, młodzieży oraz w pracy z rodzicami oraz nauczycielami. Trener Treningu Zastępowania Agresji TZA. Członek Miejskiej Komisji Dialogu Społecznego do spraw Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Miejskiej Komisji Dialogu Społecznego ds. Lokalnych Systemów Wsparcia.