Miasto Korzyści, edycja 2017: Superwizja zespołu

Terminy: indywidualnie ustalane po rejestracji na szkolenie w programie Miasto Korzyści
Lokalizacja: w placówce, która zgłosiła zapotrzebowanie na superwizję
Adresaci szkolenia: pracownicy merytoryczni placówek wsparcia dziennego m.st. Warszawy pracujący z dziećmi i młodzieżą
Cele szkolenia:
• wsparcie merytoryczne zespołu placówki przez zewnętrznego specjalistę
• możliwość grupowego przeanalizowania pojawiających się w codziennej pracy trudności i zagadnień pod pełną tajemnicą superwizji
Wymagania:
• rejestracja w systemie i wybór tej nagrody w programie Miasto Korzyści przez placówkę zatrudniającą uczestnika (nie dotyczy pracowników CWR RW)
• pracownik CWR RW skontaktuje się w celu umówienia dogodnego terminu

Terminy umówiane są na bieżąco w miarę potrzeb placówek. 

Więcej o programie Miasto Korzyści dla PWD: http://centrumwspieraniarodzin.pl/miasto-korzysci

Superwizorka: mgr Teresa Worobiej – socjoterapeutka, trenerka treningu i warsztatu psychologicznego – II stopień PTP; terapeutka TSR, superwizorka Grupy Trop; coach, absolwentka rocznego kursu NVC (porozumiewania się bez przemocy).