Miasto Korzyści, edycja 2017: Trening wnioskowania moralnego. Warsztat dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Terminy szkolenia do wyboru: 29 kwietnia (sob.) godz. 9.00-15.00 i 20 maja (sob.) godz. 9.00-15.00
Lokalizacja: Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, Ognisko „Starówka”, ul. Stara 4, Warszawa 
Adresaci szkolenia: pracownicy placówek wsparcia dziennego m.st. Warszawy pracujący z dziećmi i młodzieżą
Cele szkolenia:
Znajomość założeń teoretycznych treningu.
Znajomość koncepcji L. Kolhberga – diagnozowanie poziomu rozwoju moralnego uczestników.
Znajomość zasady konstruowania dylematów moralnych. 
Umiejętność przeprowadzenia sesji treningowej Treningu Wnioskowania Moralnego.
Wiedza na temat innych technik rozwijania systemu wartości wśród dzieci i  młodzieży. 
 Wymagania:
• rejestracja w systemie i wybór tej nagrody w programie Miasto Korzyści przez placówkę zatrudniającą uczestnika (nie dotyczy pracowników CWR RW)
• zapisanie uczestnika na szkolenia przez kierownika placówki za zgodą organizacji prowadzącej za pomocą formularza zapisów
Certyfikat: zaświadczenie o ukończeniu kursu
 
Zapisy na pierwszy termin: do 19 kwietnia 2017
Zapisy na drugi termin: do 31 kwietnia 2017
 
Więcej o programie Miasto Korzyści dla PWD: http://centrumwspieraniarodzin.pl/miasto-korzysci
 
Prowadząca: 
Agnieszka Kowalczyk – trener, psycholog. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z obszaru kształtowania kompetencji społecznych, wychowawczych, kontroli złości jak również profilaktyki uzależnień (od substancji, behawioralnych). Prowadzi konsultacje psychologiczne i terapię krótkoterminową dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Trener Treningu Zastępowania Agresji. Absolwentka Interdyscyplinarnego szkolenia dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Certyfikowany trener biznesu. Absolwentka szkolenia dla Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (TSR) oraz Programu Pomocy Psychologicznej w nurcie GESTALT. Ukończone szkolenie w terapii behawioralno – poznawczej zaburzeń dzieci i młodzieży. W trakcie Szkoły Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych w Instytucie Psychoterapii GESTALT.