Miasto Korzyści, edycja 2017: Umiejętności terapeutyczne w pracy z dzieckiem i rodzicami – Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach (TSR).

Lokalizacja: Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, Ognisko „Starówka”, ul. Stara 4, Warszawa
Adresaci szkolenia: pracownicy merytoryczni placówek wsparcia dziennego m.st. Warszawy pracujący z dziećmi i młodzieżą
Cele szkolenia:
   • zapoznanie uczestników z podstawowymi założeniami Podejścia skoncentrowanego na Rozwiązaniach (TSR),
   • wsparcie osób pracujących z dziećmi i rodzinami – w ich wiedzy i umiejętnościach widzenia drugiego człowieka poprzez zasoby,
   • wyposażenie wychowawców w podstawowe techniki i strategie TSR.
Wymagania
1) Od uczestnika: 
   • wykształcenie wyższe;
   • aktualne zatrudnienie w placówce wsparcia dziennego;
   • wysoka motywacja do podnoszenia kwalifikacji i udziału z zajęciach;
2) Od placówki: 
• rejestracja w systemie i wybór tej nagrody w programie Miasto Korzyści przez placówkę zatrudniającą uczestnika (nie dotyczy pracowników CWR RW)
• zapisanie uczestnika na szkolenia przez kierownika placówki za zgodą organizacji prowadzącej za pomocą formularza zapisów
Certyfikat: zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Cykl spotkań: spotkania są prowadzone z superwizją indywidualną.
 
Planowane terminy zjazdów: 
Uwaga: Nowe terminy!
16-17 września 2017
21- 22 października 2017
25-26 listopada 2017 
Do uzyskania certyfikatu niezbędna jest 100% frekwencja.
 
Zapisy trwają do: lista uczestników została zamknięta, można zapisywać się na listę rezerwowych
 
Więcej o programie Miasto Korzyści dla PWD:http://centrumwspieraniarodzin.pl/miasto-korzysci
 
Superwizorka: dr Alina Rozłucka – pracownik Katedry Pedagogiki Opiekuńczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Prowadząca: mgr Teresa Worobiej – socjoterapeutka, trenerka treningu i warsztatu psychologicznego – II stopień PTP; terapeutka TSR, superwizorka Grupy Trop; coach, absolwentka rocznego kursu NVC (porozumiewania się bez przemocy).