Miasto Korzyści, edycja 2017: Wyjazdy socjoterapeutyczne „Socjocamp 2017”

Terminy: terminy ustalane indywidualnie z placówkami
Lokalizacja: Ośrodek „Kordon” w Sopotni Wielkiej
Adresaci szkolenia: pracownicy placówek wsparcia dziennego m.st. Warszawy pracujący z dziećmi i młodzieżą oraz dzieci z placówki
Zakres:
• Wyjazd socjoterapeutyczny trwa 5 dni i jest organizowany dla grup składających się z od 22 do 24 wychowanków Placówek wsparcia dziennego i dwóch opiekunów – animatorów grupy wskazanych przez Organizację. Istnieje możliwość zrealizowania dłuższego wyjazdu w uzasadnionych przypadkach
W ramach usługi Miasto:
1) zapewnia przejazd uczestników wyjazdu socjoterapeutycznego autokarem ze wskazanego przez Organizację miejsca do Sopotni Wielkiej i z powrotu do Warszawy,
2) zapewnia noclegi i całodzienne wyżywienia dla uczestników wyjazdu socjoterapeutycznego,
3) ubezpiecza uczestników wyjazdu socjoterapeutycznego od następstw nieszczęśliwych wypadków,
4) zapewnia pomoce do przeprowadzenia zajęć socjoterapeutycznych,
5) udostępnia wzory dokumentów potrzebnych do prawidłowego przebiegu wyjazdu m.in. wzory zgód i informacji dla rodziców, Regulamin Ośrodka Kordon,
6) zapewnia udział w wyjeździe socjoterapeutycznym maksymalnie dwóch socjoterapeutów,
7) udziela informacji dotyczących miejsca i organizacji wyjazdu potrzebnych do jego sprawnego przeprowadzenia.

Cele szkolenia:
• realizacja programu socjoterapeutycznego z wychowankami w komfortowych, pozwalających się oderwać od codzienności, warunkach

Wymagania:

• rejestracja w systemie i wybór tej nagrody w programie Miasto Korzyści przez zgłaszającą się placówkę (nie dotyczy CWR RW)
• pracownik CWR RW skontaktuje się w celu omówienia wszystkich szczegółów organizacyjnych

Zapisy trwają do wyczerpania liczby wyjazdów.

Więcej o programie Miasto Korzyści dla PWD: http://centrumwspieraniarodzin.pl/miasto-korzysci

Prowadzący: socjoterapeuci zaproponowani przez CWR RW lub organizacje, ew. kadra z placówki o udokumentowanych kompetencjach socjoterapeutycznych (poziom premium i vip)