Miasto Korzyści, edycja 2018: Dramaterapia Warsztaty dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Kurs przeznaczony jest dla pracowników merytorycznych placówek wsparcia dziennego realizującymi program z dziećmi z trudnościami emocjonalnymi, mających trudności z adaptacją społeczną i radzeniem sobie w grupie rówieśniczej. Kurs zawiera teoretyczne podstawy dramaterapii oraz praktyczne umiejętności dot. prowadzenia zajęć. 

Cykl zajęć – terminy:

I zjazd: 19.05 godz. 10.00-18.00, 20.05 godz. 10.00-17.00,
II zjazd: 9.06 godz. 10.00-18.00, 10.06 godz. 10.00-17.00,
III zjazd: 30.06, godz. 10.00-18.00,  01.07. godz. 10.00-17.00

IV zjazd: 29.09 godz. 10.00-18.00, 30.09 godz. 10.00-17.00

Lokalizacja: Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, ul. Stara 4 (miejsce może ulec zmianie)

Adresaci szkolenia: pracownicy placówek wsparcia dziennego m.st. Warszawy pracujący z dziećmi i młodzieżą
Cele szkolenia:
• zdobycie i pogłębienie wiedzy teoretycznej nt. dramaterapii jako metody pracy z dziećmi i młodzieżą,
• tworzenie scenariuszy oddziaływań grupowych i indywidualnych,
• planowanie struktury zajęć oraz ćwiczeń i zabaw dla uczestników,
• poznanie narzędzi diagnostycznych charakterystycznych dla dramaterapii.
Wymagania:
1) Od uczestnika:
• wykształcenie wyższe;
• aktualne zatrudnienie w placówce wsparcia dziennego;
• wysoka motywacja do podnoszenia kwalifikacji i udziału z zajęciach;
2) Od placówki:
rejestracja w systemie i wybór tej nagrody na platformie Miasto Korzyści przez placówkę zatrudniającą uczestnika
pod linkiem http://centrumwspieraniarodzin.pl/koszyk-nagrod
zapisanie uczestnika na szkolenia przez kierownika placówki za zgodą organizacji prowadzącej za pomocą formularza zapisów
pod linkiem https://goo.gl/forms/t5qSeynu1eOKHqi52
Więcej o programie Miasto Korzyści dla PWD: http://centrumwspieraniarodzin.pl/miasto-korzysci
Certyfikat: zaświadczenie o ukończeniu kursu, wymagana frekwencja 90%, czyli uczestnik może opuścić maksymalnie jeden dzień zajęć
Zapisy trwają do: 16 maja 2018 r. 

Prowadzący:
Anna Szymanowska – jako pierwsza Polka ukończyła podyplomowe studia z zakresu Dramaterapii na Uniwersytecie Roehampton w Londynie w 2006 r. Posiada doświadczenie kliniczne w pracy z dziećmi z zaburzeniami zachowania oraz problemami emocjonalnymi, z seniorami, z osobami cierpiącymi na depresję oraz schizofrenię. Od 2007 roku prowadzi zajęcia z Dramaterapii dla studentów psychologii na UKSW w Warszawie. Odbyła również praktykę w Polsce w Szpitalu Leczenia Nerwic w Komorowie. Obecnie pracuje w Centrum Psychoprofilaktyki i Terapii w Warszawie. Pobiera regularne superwizje od certyfikowanego superwizora w Wielkiej Brytanii.
Należy do Brytyjskiego Stowarzyszenia Dramaterapeutów BADth oraz Europejskiej Federacji Dramaterapii EFD. Jest Prezesem Polskiego Stowarzyszenia Dramaterapii oraz autorką i kierownikiem podyplomowego szkolenia z dramaterapii. www.polska-szkola-dramaterapii.webbly.com). Prowadzi również wykłady z dramaterapii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Olga Renata Wiankowska – psycholog, psychoterapeutka, certyfikowana trenerka i praktyk dramy. Jest absolwentką Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Psychologii SWPS w Warszawie oraz Podyplomowych Studiów Pedagogiki Resocjalizacyjnej „Pedagogium“. Ukończyła szkolenia psychoterapeutyczne akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatrycznego oraz I stopień Psychodramy Polskiego Instytutu Psychodramy. Obecnie w trakcie szkolenia II stopnia Psychodramy. Pracuje jako psychoterapeutka w Pracowni Psychologii Praktycznej. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas staży i praktyk m.in. w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Zaburzeń Odżywiania w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic Przychodni Lekarskiej WAT, na Oddziale Dziennym terapii uzależnienia od środków psychoaktywnych dla dzieci i młodzieży a także prowadząc prywatną praktykę skierowaną na psychoterapię indywidualną dorosłych, terapię par i rodzin, terapię dzieci i młodzieży. Swoją praktykę poddaje superwizji licencjonowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.