Miasto Korzyści, SUPERWIZJE ZESPOŁU 2019 r.

Terminy: indywidualnie ustalane po rejestracji na superwizję w programie Miasto Korzyści
Lokalizacja: w placówce, która zgłosiła zapotrzebowanie na superwizję
Adresaci szkolenia: pracownicy merytoryczni placówek wsparcia dziennego m.st. Warszawy pracujący z dziećmi i młodzieżą
Cele szkolenia:
• wsparcie merytoryczne zespołu placówki przez zewnętrznego specjalistę
• możliwość grupowego przeanalizowania pojawiających się w codziennej pracy trudności i zagadnień pod pełną tajemnicą superwizji
Wymagania:
• rejestracja w systemie i wybór tej nagrody w programie Miasto Korzyści przez placówkę zatrudniającą uczestnika (nie dotyczy pracowników CWR RW)
• pracownik CWR RW skontaktuje się w celu umówienia dogodnego terminu

Terminy umówiane są na bieżąco w miarę potrzeb placówek. 

Więcej o programie Miasto Korzyści dla PWD: http://centrumwspieraniarodzin.pl/miasto-korzysci

Superwizorzy: 

mgr Teresa Worobiej – socjoterapeutka, trenerka treningu i warsztatu psychologicznego – II stopień PTP; terapeutka TSR, superwizorka Grupy Trop; coach, absolwentka rocznego kursu NVC (porozumiewania się bez przemocy)

mgr Marcin Koczyk – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta i analityk grupowy. Ukończył szkolenia z zakresu psychoterapii i analizy grupowej (Instytut Analizy Grupowej „Rasztów”), psychoprofilaktyki oraz interwencji kryzysowej. Psychoterapią zawodowo zajmuje się od kilkunastu lat. W tym czasie pracował w placówkach prywatnych i publicznych, prowadził również zajęcia dla studentów psychologii. Autor kilku popularnonaukowych artykułów prasowych. Obecnie współpracuje z Centrum Psychoprofilaktyki i Terapii „Psychomedica” oraz Fundacją „Mederi” w Warszawie. Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz grupową (dorośli). Posiada przygotowanie i doświadczenie w pracy z osobami cierpiącymi na nerwicę, depresję, zaburzenia osobowości, bezsenność, problemy w relacjach z innymi ludźmi oraz poszukującymi nowych dróg rozwoju osobistego. Zajmuje się również konsultacjami psychologicznymi w sytuacji kryzysowej.

mgr Agnieszka Koczyk – psychoterapeuta, pracuje w podejściu psychodynamicznym i systemowym, ma doświadczenie w pracy z dziećmi z objawami posttraumatycznymi  ukończyła szkolenia z socjoterapii, psychoterapii rodzin,  interwencji kryzysowej, dramy kształcona psychoterapeutycznie w psychodynamiczno – systemowym ujęciu przez Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medium Uniwersytetu Jagielońskiego i Fundację ,,Na Szlaku” w Krakowie, zdobywała doświadczenie w placówkach terapeutycznych, oświatowych i organizacjach pozarządowych. W poradni zajmuje się psychoterapią indywidualną dla dzieci i dorosłych oraz psychoterapią par i rodzin. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.