Porozumienie bez przemocy- 2-dniowy warsztat 9-10.02.2019

Porozumienie bez przemocy- 2 -dniowy warsztat.

Udział w warsztatach daje możliwość poznania teorii i założeń PbP oraz praktyki poprzez poznanie i zastosowanie konkretnych narzędzi w odniesieniu do środowiska pracy wychowawcy placówki wsparcia dziennego. Uczestnik jest zachęcany do praktykowania narzędzi między warsztatami w celu nabycia własnej refleksji i zrozumienia poznanej teorii.

Termin 2-dniowego szkolenia: 9-10.02.2019 r.w  godz. 10.00-18.00

Lokalizacja: Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” Ognisko Ursynów, ul. Kłobucka 14

Liczba wolnych miejsc: 16 miejsc 

Adresaci szkolenia: pracownicy placówek wsparcia dziennego m.st. Warszawy pracujący z dziećmi i młodzieżą

Cele szkolenia:

Celem warsztatów jest nabycie podstawowej wiedzy o założeniach Porozumienia bez Przemocy (PbP), poznaniu bazowych narzędzi, które wspierają dorosłego w pracy z dzieckiem jak i specjalistę w pracy z rodzicem.

Elementy programu warsztatu:

 • Jakie jest dziecko – spotkanie neurobiologii i aktualnego środowiska dziecka
 • Podstawowe narzędzia model 4 kroków i rozróżnienia NVC
 • Empatia dla siebie jako wyjście do dialogu z dzieckiem / rodzicem
 • Parafraza – krok ku zrozumieniu
 • Empatia – czym jest a czym nie jest
 • Szczere wyrażanie się – stawianie swoich granic
 • 4 wybory słuchania trudnego komunikatu – świadomość wyboru
 • Potrzeby a strategie – klucz do szukania rozwiązań, które uwzględniają dwie strony
 • Transformowanie osądów o sobie i o drugiej osobie (dziecku, współpracowniku) przez pryzmat potrzeb
 • Wyrażanie złości bez krzywdzenia drugiej osoby
 • Przyjmowanie złości

Wymagania:

 • Od uczestnika:
  wykształcenie wyższe;
  • aktualne zatrudnienie w placówce wsparcia dziennego;
  • wysoka motywacja do podnoszenia kwalifikacji i udziału w zajęciach;
 • rejestracja w systemie i wybór tej nagrody w programie Miasto Korzyści przez placówkę zatrudniającą uczestnika
 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez kierownika placówki

https://goo.gl/forms/cK620tWqAxnYyRZC2

 • wypełnienie krótkiej ankiety przez uczestnika w celu badania potrzeb szkoleniowych (link do ankiety zostanie przesłany bezpośrednio do uczestników szkolenia)

Certyfikat: zaświadczenie o ukończeniu kursu

Prowadząca:

Magdalena Sendor – certyfikowana trenerka NVC, mediatorka, coach

 • od września 2014 roku certyfikowana trenerka Porozumienia Bez Przemocy (PBP)/Nonviolent Communication (NVC) –CNVC
 • ponad 1000 godzin szkoleniowych w różnych środowiskach