Porozumienie bez przemocy, cz. II, „Komunikacja z dzieckiem i rodzicem/opiekunem” 9-10 marca 2019r.

Porozumienie bez przemocy- 2 -dniowy warsztat, cz.II, „Komunikacja z dzieckiem i rodzicem/opiekunem”.

Udział w warsztatach daje możliwość rozszerzenia wiedzy w zakresie  teorii i założeń PbP oraz praktyki poprzez poznanie i zastosowanie konkretnych narzędzi w odniesieniu do środowiska pracy wychowawcy placówki wsparcia dziennego. Uczestnik jest zachęcany do praktykowania narzędzi między warsztatami w celu nabycia własnej refleksji i zrozumienia poznanej teorii.

Termin 2-dniowego szkolenia: 9-10.03.2019 r.w  godz. 9.00-17.00

Lokalizacja: Wcies, ul. Stara 4 

Liczba wolnych miejsc: zapisy na listę rezerwową

Adresaci szkolenia: pracownicy placówek wsparcia dziennego m.st. Warszawy pracujący z dziećmi i młodzieżą

Cele szkolenia:

Celem warsztatów jest rozszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu Porozumienia bez Przemocy (PbP), poznanych na I części dwudniowego warsztatu. W warsztacie mogą uczestniczyć osoby, które wzięły udział w I części warsztatu.
 

Elementy programu warsztatu:

W czasie warsztatu skupimy się na narzędziach budowania współpracy i dialogu między dorosłym i dzieckiem w  obszarze pracy Ogniska. Uczestnicy poznają takie narzędzia jak:

• Mówienie „nie” dziecku

• Przyjmowanie „nie” dziecka

• Kary, nagrody, konsekwencje, groźby – czemu służą, jakie są koszty

• Budowanie relacji dzięki informacji zwrotnej opartej na 4 krokach

• Docenienie i wdzięczność – przestrzeń troski o relację

• Przekonania dotyczące konfliktów

• Wychowawca jako sędzia, wybawca czy mediator  – koszty i straty

• Mini-mediacje między dziećmi

• Mini-kręgi między dziećmi

Wymagania:

 • Od uczestnika:
  wykształcenie wyższe;
  • aktualne zatrudnienie w placówce wsparcia dziennego;
  • wysoka motywacja do podnoszenia kwalifikacji i udziału w zajęciach;
 • rejestracja w systemie i wybór tej nagrody w programie Miasto Korzyści przez placówkę zatrudniającą uczestnika
 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez kierownika placówki https://goo.gl/forms/hun7aF1CU7SGklsy2

Certyfikat: zaświadczenie o ukończeniu kursu

Prowadząca:

Magdalena Sendor – certyfikowana trenerka NVC, mediatorka, coach

 • od września 2014 roku certyfikowana trenerka Porozumienia Bez Przemocy (PBP)/Nonviolent Communication (NVC) –CNVC
 • ponad 1000 godzin szkoleniowych w różnych środowiskach