PRACA METODĄ SPOŁECZNOŚCI TERAPEUTYCZNEJ – warsztat dla wychowawców z placówek wsparcia dziennego, 7 września lub 5 października 2019 r.

PRACA METODĄ SPOŁECZNOŚCI TERAPEUTYCZNEJwarsztat dla wychowawców z placówek wsparcia dziennego, 7 września lub 5 października 2019 r.

 

Warsztat ma na celu przybliżenie uczestnikom wiedzy z zakresu przebiegu procesu grupowego i możliwości wykorzystywania go w pracy terapeutycznej służącej korektywie zachowań relacyjnych dzieci i młodzieży.

Termin warsztatu: 7 września lub 5 października 2019 r.  (godz. 8.30 – 17.00)

Lokalizacja: Fundacja Mederi, ul. Złota 7/20 (filia Fundacji)

Liczba wolnych miejsc: brak wolnych miejsc, zapis tylko na listę rezerwową (na adres poczty: projekty@rodzinnawarszawa.pl)

Adresaci warsztatu: pracownicy placówek wsparcia dziennego m.st. Warszawy pracujący z dziećmi i młodzieżą

Program warsztatu:

 • Charakterystyka pracy metodą społeczności w pracy z grupą,
 • Przybliżenie metod wykorzystywanych w pracy z grupą,
 • Zasady pracy służącej korektywie zachowań dzieci i młodzieży,
 • Poszerzenie umiejętności praktycznych pracy społecznością.

 

Wymagania:

 • Od uczestnika:
  wykształcenie wyższe;
  • aktualne zatrudnienie w placówce wsparcia dziennego;
  • wysoka motywacja do podnoszenia kwalifikacji i udziału w zajęciach;
 • rejestracja w systemie i wybór tej nagrody w programie Miasto Korzyści przez placówkę zatrudniającą uczestnika
 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez kierownika placówki 


Certyfikat: zaświadczenie ukończenia warsztatu

Wykonawca: Fundacja Mederi

Osoby prowadzące:

Agnieszka Koczyk – psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, socjoterapeuta;

Marcin Koczyk – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta, analityk grupowy, socjoterapeuta, specjalista ds. psychoprofilaktyki.