Profilaktyka uzależnień behawioralnych. Warsztaty dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.

 

Termin szkolenia: 19 grudnia 2016 r., godz. 9.00-13.00
Lokalizacja: Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, ul. Stara 4
Adresaci szkolenia: pracownicy placówek wsparcia dziennego m.st. Warszawy pracujący z dziećmi i młodzieżą
Cele szkolenia:
• zdobycie i pogłębienie wiedzy na temat specyfiki uzależnień behawioralnych: forma uzależnienia, kryteria diagnostyczne;
• wiedza na temat potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży oraz ich realizacji w kontekście uzależnień behawioralnych;
• informacje na temat czynników chroniących i ryzyka w odniesieniu do uzależnień behawioralnych;
• zapoznanie się z i dyskusja nad treścią programu profilaktycznego dla różnych grup wiekowych.
Wymagania:
• rejestracja w systemie i wybór tej nagrody w programie Miasto Korzyści przez placówkę zatrudniającą uczestnika (nie dotyczy pracowników CWR RW)
Więcej o programie Miasto Korzyści dla PWD: http://centrumwspieraniarodzin.pl/miasto-korzysci
Rejestracja: internetowa przez formularz Google pod linkiem https://goo.gl/forms/3wzjOTUsXUsS3iOX2
Certyfikat: zaświadczenie o ukończeniu kursu
Zapisy trwają do 16 grudnia 2016 r. (piątek)!

Prowadząca:
Joanna Woźnicka-Wąsek – pedagog, koordynuje pracę placówek wsparcia dziennego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie opracowywania i wdrażania programów profilaktycznych adresowanych do dzieci, młodzieży oraz w pracy z rodzicami oraz nauczycielami. Trener Treningu Zastępowania Agresji TZA. Członek Miejskiej Komisji Dialogu Społecznego do spraw Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Miejskiej Komisji Dialogu Społecznego ds. Lokalnych Systemów Wsparcia.