Profilaktyka uzależnień: substancje psychoaktywne, Internet i komputer, hazard, zakupy. Warsztat dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Termin szkolenia: 12 grudnia 2016 r., godz. 9.00-13.00
Lokalizacja: Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, ul. Stara 4
Adresaci szkolenia: pracownicy placówek wsparcia dziennego m.st. Warszawy pracujący z dziećmi i młodzieżą

Cele szkolenia:
• zdobycie i pogłębienie wiedzy dotyczącej definicji i zasad profilaktyki, w tym profilaktyki uzależnień;
• zdobycie wiedzy na temat celów i strategii profilaktyki uzależnień;
• informacje na temat czynników ryzyka uzależnień od: substancji psychoaktywnych, Internetu i komputera, hazardu oraz zakupów;
• zapoznanie się i dyskusja nad treścią programu profilaktycznego dla różnych grup wiekowych.

Wymagania:
• rejestracja w systemie i wybór tej nagrody w programie Miasto Korzyści przez placówkę zatrudniającą uczestnika (nie dotyczy pracowników CWR RW)

Więcej o programie Miasto Korzyści dla PWD: http://centrumwspieraniarodzin.pl/miasto-korzysci

 Rejestracja: internetowa przez formularz Google pod linkiem https://goo.gl/forms/3wzjOTUsXUsS3iOX2

Certyfikat: zaświadczenie o ukończeniu kursu

Zapisy trwają do 9 grudnia 2016 r. (piątek)!

 

Prowadząca:

Joanna Woźnicka-Wąsek – pedagog, koordynuje pracę placówek wsparcia dziennego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie opracowywania i wdrażania programów profilaktycznych adresowanych do dzieci, młodzieży oraz w pracy z rodzicami oraz nauczycielami. Trener Treningu Zastępowania Agresji TZA. Członek Miejskiej Komisji Dialogu Społecznego do spraw Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Miejskiej Komisji Dialogu Społecznego ds. Lokalnych Systemów Wsparcia.