Pwd dla wszystkich- czyli jak pracować z wielokulturową grupą i włączać dzieci cudzoziemskie (8 h)- 2-dniowy warsztat

Pwd dla wszystkich- czyli jak pracować z wielokulturową grupą i włączać dzieci cudzoziemskie (8 h)- 2-dniowy warsztat

 

Terminy 2- dniowego warsztatu: 29 października 2019 r.; godz. 09.00 – 13.00 

                                                         5 listopada 2019r.; godz. 9.00-13.00

Lokalizacja: Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, dokładny adres podamy osobom zakwalifikowanym

Liczba wolnych miejsc: 16 miejsc 

Adresaci szkolenia: pracownicy placówek wsparcia dziennego m.st. Warszawy pracujący z dziećmi i młodzieżą

Cele szkolenia:

 • dostarczenie wiedzy na temat zjawisk zachodzących na styku kultur
 • wzmacnianie umiejętności widzenia kulturowych uwarunkowań zachowania oraz analizy nieporozumień wynikających z różnic międzykulturowych
 • ćwiczenie umiejętności i dostarczenie narzędzi pracy ułatwiających integrację oraz włączanie dzieci o różnym pochodzeniu kulturowym
 • budowanie postawy otwartości na różnorodność

Ramowy program:

 • Kontakt międzykulturowy: zjawiska zachodzące na styku kultur: etnocentryzm, stereotypy, uprzedzenia
 • Czym jest kultura i jaki ma wpływ na człowieka ( wartości, normy, skrypty zachowań)
 • Różnice międzykulturowe- porównanie kultur, wymiary kultury
 • Wiedza na temat wybranych kultur
 • Adaptacja do nowej kultury: stres adaptacyjny, strategie akulutracji, jak wspierać dziecko w procesie adaptacji
 • Metody pracy z grupą wielokulturową, przygotowanie do przyjęcia oraz metody włączające dziecko cudzoziemskie do grupy rówieśniczej

Wymagania:

 • Od uczestnika:
  wykształcenie wyższe;
  • aktualne zatrudnienie w placówce wsparcia dziennego;
  • wysoka motywacja do podnoszenia kwalifikacji i udziału w zajęciach;
 • rejestracja w systemie i wybór tej nagrody w programie Miasto Korzyści przez placówkę zatrudniającą uczestnika
 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez kierownika placówki 

https://forms.gle/xGH8zyozLYs36GqZA       

Certyfikat: zaświadczenie o ukończeniu kursu

Prowadząca:

Anna Kawalska

Posiada 15 letnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Przykładowa tematyka zajęć: komunikacja międzykulturowa, warsztaty wielokulturowe, antydyskryminacyjne, przestępstwa z nienawiści, zarządzanie różnorodnością, umiejętności społeczne, komunikacja asertywność, przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej, radzenie sobie ze stresem, warsztaty profilaktyczne oraz wzmacniające, praca z filmem.   Ukończyła Psychologię Międzykulturową na Uniwersytecie Humanistospołecznym SWPS, Podyplomowy Kurs Arteterapii w Polskim Instytucie Eriksonowskim, Szkołę Trenerów w Ośrodku Pomocy i Psychoedukacji Intra, Psychotraumatologię Praktyczną w Pomorskim Centrum Psychotraumatologii oraz szereg szkoleń terapeutycznych z pracy z dziećmi i dorosłymi. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie bezpośredniej pracy z dziećmi i młodzieżą uchodźczą w świetlicach w Ośrodkach dla Uchodźców. Autorka wielu publikacji i scenariuszy zajęć na temat dyskryminacji, wielokulturowości, w tym współautorka pierwszego w Polsce podręcznika dla trenerów kompetencji międzykulturowych.