Umiejętności terapeutyczne w pracy z dzieckiem i rodzicami (TSR)

Umiejętności terapeutyczne w pracy z dzieckiem i rodzicami – Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach (TSR).

Adresaci:
Pracownicy merytoryczni Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”.

Cele szkolenia:
   • zapoznanie uczestników z podstawowymi założeniami Podejścia skoncentrowanego na Rozwiązaniach ( TSR),
   • wsparcie osób pracujących z dziećmi i rodzinami – w ich wiedzy i umiejętnościach widzenia drugiego człowieka poprzez zasoby,
   • wyposażenie wychowawców w podstawowe techniki i strategie TSR.

Wymagania:
   • wykształcenie wyższe;
   • aktualne zatrudnienie w Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa;
   • wysoka motywacja do podnoszenia kwalifikacji i udziału z zajęciach;

Certyfikat: zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Cykl spotkań: spotkania są prowadzone z superwizją indywidualną.
Superwizorka: dr Alina Rozłucka – pracownik Katedry Pedagogiki Opiekuńczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 Prowadząca: mgr Teresa Worobiej – socjoterapeutka, trenerka treningu i warsztatu psychologicznego – II stopień PTP; terapeutka TSR, superwizorka Grupy Trop; coach, absolwentka rocznego kursu NVC (porozumiewania się bez przemocy).

Planowane terminy zjazdów: 
   • 02 – 03 IV 2016
   • 07 – 08 V 2016
   • 02 – 03 VII 2016

Do uzyskania certyfikatu niezbędna jest 100% frekwencja.

Lokalizacja:
Zajęcia będą odbywały się na terenie m.st. Warszawy, a w szczególności w budynkach przy ul. Starej 4 (WCIES i CWR RW).

Zgłoszenia należy dokonać do 26 lutego 2016 r. za pomocą Formularza rejestracyjnego [klik]