Szkolenie – praca z młodzieżą w świetlicy socjoterapeutycznej

ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji  i Terapii Problemów Alkoholowych serdecznie na bezpłatne szkolenie pt. „Praca z młodzieżą w świetlicy socjoterapeutycznej”

 

MIEJSCE SZKOLENIA:

Warszawa, ul. Mszczonowska 6, 01 – 254 ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji  i Terapii Problemów Alkoholowych, tel.: (22) 836 80 80, www.etoh.edu.pl

TERMINY SZKOLENIA:

Szkolenie składa się z dwóch sesji (obecność na każdej sesji obowiązkowa):

1 grupa:

Sesja I : 21-23 listopada 2014 r.

Sesja II: 1-3 grudnia 2014 r.

2 grupa:

Sesja I: 24-26 listopada 2014 r.

Sesja II: 8-10 grudnia 2014 r.

Szkolenie finansowane jest w całości ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie (w tym m.in.: zajęcia, materiały szkoleniowe, noclegi, wyżywienie, ubezpieczenie).

CEL SZKOLENIA: Zwiększenie wiedzy i umiejętności osób w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą w świetlicy socjoterapeutycznej.

FORMA ZAJĘĆ I LICZBA GODZIN: łączny wymiar  szkolenia to 40 godzin dydaktycznych. Forma zajęć m.in.: wykłady, warsztaty, seminaria, itp.

ADRESACI SZKOLENIA: pracownicy świetlic socjoterapeutycznych/środowiskowych oraz osoby zawodowo zajmujące się pomocą dzieciom lub pracujące z dziećmi, jak również przedstawiciele instytucji zajmujących się rozwiązywaniem problemów społecznych, psycholodzy, pedagodzy, opiekunowie, wychowawcy. W szkoleniu mogą wziąć udział osoby pracujące na terenie województwa mazowieckiego.

Formularz zgłoszeniowy dostępny na naszej stronie internetowej i w załączeniu.

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc do działu profilaktyki: Wioleta Bartnicka 22 439 03 11, Katarzyna Czarnecka 22 836 80 80.