„Szufladka” czyli dlaczego dzieci lubią warsztaty plastyczne

,,Szufladka” – nasze zajęcia plastyczne są okazją do poznania nowych środków autoekspresji oraz rozwijania zdolności plastycznych. Motywują do podejmowania wyzwań i pomagają w wyrabianiu wrażliwości i samodzielności. Uczą pracy w grupie rówieśniczej, wzbogacają doświadczenia społeczne.

Podczas zajęć wykorzystujemy szeroki zakres technik plastycznych – plastelinę, kolage, farby, kredki. Prace tworzone są indywidualnie lub grupowo. Podnoszą poczucie własnej wartości uczestników, budują wiarę we własne siły oraz budzą odpowiedzialność za realizacje projektu oraz wykonaną pracę.

Prace zdobią nasze Ognisko Praga, tworzymy też dzieła okolicznościowe oraz bierzemy udział w konkursach plastycznych z dużym powodzeniem.