Trenujemy umiejętności społeczne

W każdy piątek w Ognisku „Praga” realizowany jest Trening Umiejętności Społecznych, w którym biorą udział dwie grupy młodszych wychowanków. Podczas zajęć dzieci uczą się nowych umiejętności społecznych i komunikacyjnych poprzez omawianie określonej umiejętności, odgrywanie ról, scenek, a później przedyskutowanie tego, co było dobrze, co już umiemy, a co jest jeszcze do poprawy oraz ćwiczenia twórczego myślenia i pracę nad emocjami.

Pierwsze z zajęć upłynęły, nam na ustaleniu kontraktu i zapoznaniu się z gospodarką żetonową – za co będziemy dostawać punkty jako grupa, a za co każdy uczestnik osobno czyli nad jakimi zachowaniami pracujemy u wszystkich, a jakie zachowania do opanowania ma każdy sam. Nowością dla dzieci jest to, że każdy z uczestników na początku treningu wybiera sobie nagrodę (z puli nagród, na którą zbiera punkty w trakcie zajęć). To wzbudza wielkie emocje!