Uchwała Rady m.st. Warszawy z dnia 7 maja 2015 w sprawie powołania CWR RW i likwidacji ZOW

W załączeniu uchwała Rady m.st. Warszawy z dnia 7 maja 2015 w sprawie powołania CWR RW i likwidacji ZOW wraz z nowym Regulaminem Organizacyjnym jednostki.