„uRodziny najlepsze”- udział zespołu Prink Girls w Pikniku dla Rodzin Zastępczych organizowanym przez WCPR