Uwaga Projekt – Akcja Korek !

„Akcja korek” trwa w ognisku nieprzerwanie od 2009 roku. Pomogliśmy już uczniom
z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabosłyszących przy ul. Zakroczymskiej 6
w Warszawie i podopiecznym Żoliborskiego Stowarzyszenia Dom Rodzina Człowiek.

Przesłaniem projektu jest uczenie empatii i wrażliwości na drugiego człowieka, niesienie bezinteresownej pomocy oraz uświadamianie zagrożeń płynących z niewłaściwego wykorzystywania produktów codziennego użytku, np. butelek. Akcja ta pozwala nam również zmieniać swoje dotychczasowe nawyki odnośnie śmieci i ich segregowania, niszczenia (recyklingu) i promuje ekologiczny styl życia.

W 2011 roku w ramach projektu odbyły się warsztaty ekologiczne dla wychowanków Zespołu Ognisk Wychowawczych oraz konkurs plastyczny dla uczniów warszawskich szkół p.n. „Akcja korek… S.O.S. dla świata, S.O.S. dla ludzi”.

Od września 2014 roku wspieramy potrzebujących uczniów z Zespołu Szkół Integracyjnych nr 62 w Warszawie. Nadrzędną wartością, którą kieruje się szkoła jest „drugi człowiek – jego potrzeby, oczekiwania, wzajemna życzliwość i poczucie bezpieczeństwa.”
W 100% przyłączamy się do tego.

Za pieniądze zebrane ze sprzedaży korków można zakupić wózki inwalidzkie lub sprzęt rehabilitacyjny dla potrzebujących uczniów.

Dzięki wspólnemu zaangażowaniu się w ten projekt być może kolejna osoba otrzyma wcześniej potrzebny sprzęt.