Wady wymowy

jjjjjj

 

Wady wymowy występujące u dzieci najczęściej:

Seplenienie międzyzębowe – czyli artykulacja głosek syczących (s,z,c,dz) z językiem wsuniętym między zęby.

Parasygmatyzm – czyli zamiana głosek szumiących (sz,ż,cz,dż) na syczące (s,z,c,dz), ciszące ( ś ź ć dź )np. zamiast szafa – safa, siafa ;czapka – capka, lub odwrotnie np. samolot- szamolot

Bezdźwięczność całkowita lub częściowa -polega na wymawianiu głosek dźwięcznych (g,b,d,z, w,dz) bezdźwięcznie (k,p,t,s,f,c) np. woda – fota, zegar – sekar.

Rotacyzm – brak artykulacji głoski r lub jej deformacja ( zamian r na l , j np. rower- lowel, jowej )

Wymowa niedbała – spowodowana brakiem otwierania ust przy mówieniu, zaciśnięciem szczęk, co powoduje, że mowa jest niewyraźna i niezrozumiała.

                                                                       Jąkanie– niepłynność mówienia

                                                                     pppppp