Warsztaty dla Rodziców

Program Wzmcniania Rodziny – warszataty dla rodziców i dzieci w wieku 10 – 14 lat. Spotkanie pierwsze.