Warsztaty szkoleniowe dla dzielnicowych LSW

Celem szkolenia, które Zespół Ognisk Wychowawczych wraz z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych zorganizował w dniach 6-7 października 2014 była twórcza inspiracja uczestników do budowania innowacyjnej i efektywnej struktury LSW w Dzielnicach objętych projektem oraz osobistego nawiązania relacji w urzędnikami zaangażowanymi w proces ich tworzenia i funkcjonowania.