Warsztaty z technik szybkiego uczenia się w Ognisku „Starówka” cz.2