Warsztaty z tworzenia pizzy i centrum pieniądza NBW – Ognisko Goclaw