Wielkie porządki!

Wielkie, przedświąteczne porządki w Ognisku „Praga”! Razem, wszyscy i wspólnymi siłami uporządkowaliśmy nasze Ognisko. To w sumie była niezła zabawa, ale jakże pożyteczna. Integrująca, wymagająca współpracy, planowania i podzielenia obowiązków. Każdy miał swój udział w pracy na rzecz Ogniska. Zależy nam na przyjaznej i czystej przestrzeni oraz na kształtowaniu  poczucia estetyki.  

A po skończonej pracy, wszyscy z satysfakcją doceniliśmy praktyczny wymiar wykonanego zadania. Ognisko przygotowane jest do Świąt!