Witamy w Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa!

Centrum zostało utworzone na mocy uchwały Rady Miasta Stołecznego nr XI/202/2015 z dn. 7 maja 2015. 

CWR powstało w miejsce ZOW placówki wsparcia dziennego o 80 letniej tradycji. Pierwsze Ogniska zakładał Kazimierz Lisiecki „Dziadek” już w latach 30 XX wieku dla warszawskich dzieci ulicy, przede wszystkim gazeciarzy.

Zespół Ognisk Wychowawczych został powołany w 1956r., a K. Lisiecki został jego pierwszym dyrektorem. Przez 59 lat działalności jako oddzielna jednostka organizacyjna ZOW prowadziło placówki dla dzieci i młodzieży, zarówno w formie dochodzącej, jak i hotelikowej, organizowało wyjazdy letnie i zimowe dla wychowanków, prowadziło Pogotowie Rodzinne, poradnictwo rodzinne, szkolenia dla pracowników placówek i wiele różnych innych form  pomocy i wsparcia.

Od 2011r. ZOW jako placówka wsparcia dziennego mógł jedynie prowadzić ogniska i udzielać wsparcia w formie opiekuńczej, specjalistycznej i podwórkowej. Ta bardzo ważna działalność wykorzystywała tylko część potencjału naszej instytucji. Różne realizowane przez nas projekty m.in. Warszawska Strefa Rodziny, Rodzinne Kluby Malucha i Klub Seniora „Wrzos” swoją formą wykraczały poza regulującą naszą działalność Ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Również z tego powodu, ośrodek górski w Sopotni Wielkiej był zarządzany przez jednostkę oświatową.

Zaczęliśmy więc szukać możliwości prawnych, które pozwoliłyby wspierać rodziny warszawskie nie tylko poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego.

Okazało się, że jedyną drogą jest powołanie nowej instytucji pomocy społecznej, w ramach której będzie można prowadzić różne działania mające na celu wspieranie dziecka i rodziny. Dlatego została powołana nowa instytucja, która dzięki innej formie prawnej i dokonaniu zmian funkcjonalnych będzie mogła w szerszym zakresie realizować swój cel.

W skład Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” wchodzą:

  1.  Zespół Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”;
  2. Centrum Socjoterapii;
  3. Centra Inicjatyw Lokalnych;
  4. Warszawska Strefa Rodziny.

Działalność Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” będzie prowadzona w oparciu o dotychczasowe zasoby kadrowe i lokalowe.