Wola do wychowania

Dzięki uprzejmości Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawa dwóch przedstawicieli Ogniska „Muranów” miało szansę wziąć udział w konferencji pn. „ Wola do wychowywania”, która odbyła się 21 października 2014 r. w Centrum Okopowa Caritas Polska. Miałyśmy możliwość spojrzeć na problemy w komunikacji na płaszczyźnie szkoła – rodzic i porównać je z naszymi własnymi doświadczeniami w tym zakresie.

Podczas spotkania poruszone zostały dwie istotne kwestie, dotyczące tego zagadnienia:
1) „Rodzice w szkole – partnerzy w wychowaniu”, którą przybliżyła nam psycholog Ewa Maksymowska;
2) „Jak wspierać rodziców uczniów w uwolnieniu się od psychopedagogicznych mitów”, gdzie obalaniem mitów i stereotypów myślowych zajął się niezwykle charyzmatyczny przedstawiciel Klubu Sceptyków Polskich – psycholog, Tomasz Garstka.

Uczestnikami konferencji byli głównie przedstawiciele szkół – pedagodzy, wychowawcy klas, często nam znani, współpracujący z nami od lat, przez co jeszcze bardziej jesteśmy wdzięczni za zaproszenie nas do udziału w tym spotkaniu.