I Ogólnopolska Konferencja Placówek Wsparcia Dziennego „SPOT-kajmy się. Idee przyszłości”

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

Rejestracja, rozpoczęcie konferencji – godz. 8:00

1. Współczesne wyzwania placówek wsparcia dziennego (PWD): diagnoza i perspektywy.
2. Innowacje w pracy z uczestnikami placówek wsparcia dziennego: inspiracje i praktyki.
3. Partnerstwo i współpraca: budowanie silnych społeczności wokół placówek wsparcia dziennego.

Zakończenie konferencji  – godz. 15:00

Adres: Terminal Kultury Gocław, ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 24, 03-982 Warszawa.