Wyjazd na Powązki na grób „Dziadka” Lisieckiego – STARÓWKA – strefa Ogniki

Sprzątanie grobu Dziadka, zapalenie zniczy.

Refleksje i wspomnienia dotyczace patrona Ogniska.