Wyjście na zajęcia sportowe i integracyjne- Ognisko „Muranów”